Johan Sverdrup Foto: Equinor

Norsk Industri Offshore

Foreningen Norsk Industri Offshore representerer bedrifter som har leveranser rettet mot offshore energiindustri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, havbunnsmineraler, karbonfangst og -lagring, havbunnsmineraler, nye energiformer m.m.

Aktuelt:

  1. Eksfin lanserer ny løsning for arbeidskapital

    God tilgang på arbeidskapital er viktig for norske små og mellomstore vekstbedrifter som sikter mot internasjonale markeder. Nå åpner Eksfin en heldigital løsning som styrker tilgangen på arbeidskapital.

Medlemsbrosjyre

Vi har laget en medlemsbrosjyre hvor du får en rask oversikt over hvilke områder vi jobber med, samt dine medlemsfordeler.

Medlemskap og fordeler

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!