Vellykket bransjemøte i Norsk Industri Offshore

Publisert

Folk i en sal

Foto: Norsk Industri

Over 80 personer fant veien til bransjemøte som ble holdt 15. november 2023 i Næringslivets Hus. Her møtte de mange aktører med svært interessante og nyttige innlegg.

Styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad og Knut E. Sunde, direktør i Branje- og industripolitisk avdeling, startet møtet og gikk gjennom de viktigste sakene for det jobbes med i Norsk Industri

Svært interessante og nyttige innlegg for leverandørindustrien til olje og gass og havvind ble lagt frem fra følgende:

  • Cyber Security, Are you prepared for an attack? v/ Boye Tranum, DNV
  • Joint Industry Improvement arena og samhandling / Runar Rugtvedt Norsk Industri
  • Additive manufacturing og digitale lagre v/Brede Lærum, Equinor
  • Olje & Gass, Hydrogen, Havvind og kraftsituasjonen v/ Kristin Myskja, Olje- og Energidepartementet
  • Prosjektportefølje AkerBP v/ Knut Sandvik, Aker BP
  • Havvind-status for NCS og «Samarbeidsforum for havvind» v/ Knut Erik Steen og Yngve Børstad, Norsk Industri
  • Oljeindustrien, globalt og lokalt, framtidsutsikterv/ Jarand Rystad, Rystad Energy

> Presentasjoner fra bransjemøtet finner du her

Foredragsholder

Til venstre: Kristin Myskja, Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. Til høyre: Jarand Rystad, Rystad Energy. Foto: Norsk Industri