Norsk Industri

Innhold

Norsk Petroleumsinstitutt (NP)

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) er en bransjeforening for de markedsførende olje- og energiselskapene i Norge.

NP ble opprettet 27. februar 1970, på bakgrunn av et ønske om økt representasjon overfor myndighetene, og dannelse av et forum for å drøfte bransjens tekniske problemstillinger.

I dag består NP av en administrasjon på fem ansatte, lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstua. NP er tilknyttet NHO via Norsk Industri.

Gå til Norsk Petroleumsinstitutt (NP)