Bærekraft, kvalitet og offentlige anskaffelser

Design- og ferdigvareindustrien er en viktig drivkraft i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn og overgangen til en sirkulær økonomi. En viktig satsing for Norsk Industri - Designindustrien er arbeidet med politiske rammevilkår for våre medlemmer.

Vi jobber også med grønne offentlige anbud og miljødeklarasjoner (EPDer). Industrien følger med på utviklingen innenfor tekniske standarder, bærekraft og sirkulær økonomi. Vi tilbyr også medlemmene våre å delta i vårt sirkulære utvalg, Circular Says.

Slik jobber Designindustrien med bærekraft og kvalitet

Norsk Industri Designindustrien har et mål om å øke konkurransekraften til norsk møbel- og interiørindustri innen bærekraft, sirkulær økonomi, kvalitet og tilhørende områder. Dette gjør vi gjennom å styrke og systematisere innsatsen innen disse oppgavene:

1. Kunnskapsdeling og samarbeid

Samarbeid er en av nøklene i en overgang til en sirkulær økonomi. Designindustrien samarbeider med medlemsbedriftene for å øke kunnskapen på bærekraft, sirkulær økonomi og kvalitet. Mange bedrifter er allerede langt fremme på bærekraft. Gjennom fagutvalg, arrangementer og kurs får medlemmene oppdatert informasjon og vi tar med oss innspill for å påvirke norske myndigheter.

Vi tilbyr medlemmene i å ta del i:

  • Teknisk komité: I dette nettverket samler vi innspill og utvikling av lover og regler for offentlige innkjøp, brannkrav og sirkulær økonomi, samt. standarder og miljøkrav.
  • Circular Says: Vårt sirkulære utvalg som skal posisjonere vår stemme på sirkulær økonomi. Les mer her
2. Rammebetingelser: God dialog med nasjonale myndigheter

Det er de nasjonale myndighetene som bestemmer hvilken retning Norge skal ta når det gjelder bærekraft, miljø og sirkulær økonomi. Da er det viktig med god dialog og tett samarbeid som kommer våre medlemmer til gode. Vi arbeider blant annet med å styrke norske medlemsbedrifters posisjon på forbrenningsovner.

3. Stille gode, grønne krav i anskaffelser

Kommunene er store innkjøpere. Det betyr at de har påvirkningskraft. I offentlige anskaffelser skal miljø vektes minst 30 prosent. En viktig oppgave for industrien er å utvikle og implementere bransjens norm for innkjøp og andre redskaper, slik at bærekraft og sirkulær økonomi løftes på agendaen. Vi arbeider også med at bransjens norm for innkjøp etterspørres av innkjøpere med hensyn til miljø- og kvalitetsegenskapene i norsk design- og ferdigvare. 

4. Miljøkrav: EPD og Møbelfakta

Livssykluskostnader og miljøkonsekvenser er krevende regnskap, men gjennom bransjens EPD-generator får medlemmene tilgang til gode verktøy på miljøregnskap. Norsk Industri Designindustrien har betydelig kompetanse på feltet. Les mer om EPD

5. Lyttepost i Europa

Bransjen følger med på hva som skjer i og utenfor Norge. I Norge sitter vi i speilkomiteen i samarbeid med Standard Norge. En viktig oppgave for Norsk Industri – Designindustrien er å følge utviklingen av lovgivning, standarder og andre tekniske ordninger i Europa og internasjonalt, og påvirke utvalgte tema.  Vi deltar derfor i CEN (Den europeiske standardiseringsorganisasjon) i komiteen for sirkulærøkonomi og EFIC (European Furniture Industries Confederation) i teknisk komité og sirkulært utvalg for møbler. Det er viktig at vi holder medlemmene våre oppdaterte og at vi påvirker de politiske rammevilkårene i Europa.

– Designindustrien har lenge vært langt fremme på bærekraft, men styret for bransjeforeningen ønsker at vi skal ha en ledende rolle også i fremtiden. Derfor må vi sammen trå til, sier bransjesjef Egil Sundet.

Lurer du på noe om bærekraft og kvalitet? Ikke nøl med å ta kontakt!