Norsk Industri

Innhold

Eksportutvikling

Norsk Industri arbeider for å få etablert en ny eksportutviklingsordning for ferdigvareindustrien. I dag finnes ikke en slik ordning i Norge, men i våre naboland.

Her har vi samlte noen saker om temaet.

Aktuelt, Designindustrien, Statsbudsjettet

Mangler eksportutviklingsordning

I Regjeringens Eksportstrategi og Stortingets behandling av Industrimeldingen i 2017 ble tiltak for ferdigvareindustrien varslet og bedt om. Norsk Industri ønsker en eksportutviklingsordning.

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Norsk designindustri gir vekst

På møte på DOGA 9. desmber 2016 ble det lagt frem et notat som dokumenterer fortrinnene for norsk møbel- og interiørdesign og verdiskapingspotensialet som sektoren har.