Norsk Industri

Innhold

Eksportutvikling

Norsk Industri arbeider for å få etablert en ny eksportutviklingsordning for ferdigvareindustrien. I dag finnes ikke en slik ordning i Norge, men i våre naboland.

Her har vi samlte noen saker om temaet.