Norsk Industri

Innhold

Eksportutvikling

Norsk Industri arbeider for å få etablert en ny eksportutviklingsordning for ferdigvareindustrien. I dag finnes ikke en slik ordning i Norge, men i våre naboland.

Aktuelt, Designindustrien

Ny eksportutviklingsordning

Eksportutviklingsordningen skal utløse mer eksport fra små og mellomstore bedrifter da den er risikoavlastende og fyller et hull i dagens virkemiddelapparat.

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Norsk designindustri gir vekst

På møte på DOGA 9. desmber 2016 ble det lagt frem et notat som dokumenterer fortrinnene for norsk møbel- og interiørdesign og verdiskapingspotensialet som sektoren har.