Vurderer strengere krav til fyrkjeler eller forbrenningsanlegg på bedrifter som fyrer med trevarer

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Treproduksjon

Foto: AdobeStock

Norske myndigheter vurderer å innføre nye og strengere krav til fyrkjeler eller forbrenningsanlegg på bedrifter som fyrer med trevarer. Dette vil bety at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge.

Norsk Industri har i over to år fulgt og advart mot en strengere praksis for små forbrenningsanlegg på under en megawatt i kapasitet skal få strengere krav enn i alle andre naboland og EU.

– For bedriftene med slike anlegg koster det en del hvert år i prøver og testing, men det alvorligste er at nesten ingen slike små anlegg klarer utslippskravene. Å investere i et nytt stort anlegg koster flere titalls millioner kroner. Vi har tatt opp saken både med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Desigindustrien.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen og norske myndigheter vil pålegge dette. Det er en ulikhet for de få bedriftene det gjelder i dag i forhold til andre med liknende anlegg i Norge. Dernest, om det blir slik at alle små fyrkjeler må ha utslippskonsesjon, så er Norge særlandet i Europa. Dette vil skyve bedrifter og arbeidsplasser ut av Norge, sier Sundet.

Det er dessuten tvilsomt om dette vil ha en positiv miljøeffekt. Alternativet til å brenne eget kapp og bruke det i oppvarmingen, er å transportere det vekk. Transporten på lastebil vil medføre økt volum på som regel diesel-lastebil i mange kilometer.

– Det er også verdt å merke seg at dette treavfallet, eller urene brensler som det kalles, i andre sammenhenger er positivt for miljøet da det anses som pellets. Moelven fikk nylig miljøprisen EMIL for sitt fyringsanlegg som gir varme til mange husstander, sier Sundet.

I forbindelse med denne saken og Norsk Industris protester har Miljødirektoratet satt i gang en kartlegging som utføres av Energi Norge. Der vil de hente inn mer kunnskap om hvor mange bedrifter innenfor møbelindustri, trevareindustri og snekkerier som har egne små forbrenningsanlegg (<1MW innfyrt effekt) som forbrenner lett forurenset trevirke. De opplysningene som framkommer, vil legges til grunn for en overordnet vurdering av hvilke utslipp og fare for forurensning disse anleggene representerer.