Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Vellykket bransjedag for Designindustrien

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Designindustriens bransjedag 11. juni 2019. Foto: Norsk Industri

Designindustriens bransjedag 11. juni 2019. Foto: Kristin Jacobsen / Studio Oscar

Designindustriens Bransjedag samlet 70 deltakere hvor temaene var “Markeder i endring” og workshop om bransjens utfordringer.

11. juni ble Bransjedagen avholdt på Næringslivets Hus i Oslo. Med deltakere fra over 30 medlemsbedrifter og en stor gruppe fra Innovasjon Norge ble dette en faglig vellykket dag. Med mange deltakere fra medlemmene ble det anledning til mingling med kollegaer underveis og på middagen etterpå.

- Det var viktig for styret i bransjeforeningen å få mange medlemmer med på diskusjonen om de viktigste utfordringene for design- og ferdigvareindustrien, og muligheter og løsninger, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

I løpet av dagen ble også Norsk Industris bransjepriser delt ut, og det hele ble avsluttet med en topp middag på restaurant Vingen på Tjuvholmen.

- Tilbakemeldingene har vært veldig positive, Bransjedagen har kommet for å bli. Det er viktig å ha et sted å diskutere bransjens utvikling og forventninger til både myndigheter og andre, sier Sundet, som kan røpe at dato for neste år settes snart.

Årets program

Før Bransjedagen startet ble bransjeforeningens årsmøte avholdt, med god oppslutning, og også frokostmøte i regi av Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign.

"Markeder i endring" var første bolk hvor Bror Stende (Virke) ga en god oversikt over endringene i retail og forventninger om vekst i 2019. Deretter fortalte Babak Behrad (Trigger) at fremtiden handler om å tilby en livsstil og ikke en vare til markedet, før Marianne Offerdal Møller (Flokk) viste hvordan de jobber med EDI, storytelling og møter kundenes digitale forventninger. Til sist gikk Malin Torngren (Innovasjon Norge) gjennom utfordringer med nettbutikken som eksportportal.

Andre bolk var workshop hvor visjonen fra veikartet om å doble design- og ferdigvareindustriens eksport var tema. Først ut til å tegne utfordringene og mulighetene for Norge, var viseadm. direktør Hans Martin Vikdal fra Innovasjon Norge og adm. direktør Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri.

Deretter presenterte bransjesjef Egil Sundet Menon-rapporten som viser hva en dobling av eksporten betyr for Norge og hva som ønskes i en eksportutviklingsordning. Norsk Industri har også bestilt en undersøkelse og rapport om hva markedsorientering eller nedstrømsinnovasjon betyr for industrien og virkemiddelapparatet/akademia. Jan Glendrange, fra Zynk som lager rapporten, presenterte utfordringer, barrierer og mulige tiltak. Siste innleder var fung. daglig leder i klyngen Norwegian Rooms, Jon Daniel Nesje, som gikk gjennom skisse til innhold i klyngens arbeid fremover.

Disse tre innledningene ble deretter diskutert i arbeidsgrupper. Gruppene var svært aktive og det meldes om gode samtaler. Diskusjonene var svært aktive og til sist ble disse oppsummert. Innspillene fra workshopen vil samles i en sluttrapport, som presenteres på Arendalsuka 14. august.

Før middagen ble Norsk Industris bransjepriser delt ut. Flere av presentasjonene er tilgjengelige for deltakerne på Bransjedagen. Ønsker du å få tilsendt disse kan du ta kontakt med Egil Sundet.