Vellykket Bransjedag 24. august 2021

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Jan Christian Vestre forklarer hva Vestre AS gjør. Foto: Norsk Industri.

Designindustriens Bransjedag samlet 55 deltakere hvor temaene var trender post korona, bærekraft og eksport med workshop om bransjens nye strategiske posisjon.

Bransjedagen ble holdt på Næringslivets Hus i Oslo. Med meget gode foredrag og deltakere fra 28 medlemsbedrifter, samt miljøet rundt bransjen, ble det en faglig vellykket dag. Dette var det første treffet på lenge og man satte stor pris på å treffes og mingle med kollegaer underveis og på middagen etterpå.

Anne Kristine Rugland Thulin, adm. direktør i Figgjo porselen. Foto: Norsk Industri.

- Det var veldig hyggelig å treffes igjen, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Mye kan gjøres på digitale møter, men det å treffes gjør at man kan snakke sammen om mange ting, dele erfaringer og avtale besøk og mulig samarbeid. Summingen i pausene var i hvert fall veldig god og i en koronatid var vi godt fornøyd med deltakerantallet, sier bransjesjefen.

Det var viktig for styret i bransjeforeningen å få mange med på diskusjonen om den nye eksportposisjonen for design- og livsstilsindustrien, sier Egil Sundet. I løpet av dagen ble også Norsk Industris bransjepriser delt ut, (som du kan lese mer om her) og det hele ble avsluttet med mat&mingel i egne lokaler.

Tilbakemeldingene har vært veldig positive, sier Egil Sundet. På neste års Bransjedag vil vi ta opp igjen mer av opplegget fra før korona og håper da å samle 150 personer, om lag slik vi gjorde tidligere. Det er viktig å ha et sted å diskutere bransjens utvikling, og forventninger til både myndigheter og andre.

Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic. Foto: Norsk Industri.

På programmet:

Sjeføkonom Nejra Macic fra Prognosesenteret gav en veldig god gjennomgang av trendbildet for blant annet bolig- og byggemarkedet og viste at det er kommunene rundt de største byene som har vekst, og slik var det også før korona. Det ventes en sterk vekst i norsk og internasjonal økonomi i år og neste år, og det var derfor spennende å høre Ekornes-sjefen Roger Lunde fortelle om hvordan de hadde gått fra mange års flate utvikling til å få en sterk vekst igjen. Jan Glendrange, fra Zynk, som har ledet bransjeforeningens strategiske posisjoneringsprosjekt for design- og livvstilsindustrien gav en presentasjon av dette før alle gikk i grupper inndelt i sport/fritid, møbel konsumentmarkedet, møbel kontraktsmarkedet og interiør (tekstil, glass, porselen, sølvvare mm.).

Ekornes-sjefen Roger Lunde. Foto: Norsk Industri.

Babak Behrad, fra Trigger, snakket om trendbildet post-korona og viste at forbrukerne er i ferd med å endre sin adferd, som gir viktige input til industrien. Adm. direktør i Figgjo, Anne Kristine Rugland Thulin, har blitt truffet hardt av korona siden de selger til hoteller, cruise og kafeer, viste hvordan de hadde snudd om og nå opplever en svært god utvikling igjen.

Bærekraft var noe alle foredragsholderne innom, og vi hadde invitert forskningssjefen i Cicero, Erlend T. Hermansen til å gå gjennom klimakravene og hva Norge er forpliktet til. Han redegjorde for de store og krevende endringer vi står overfor. Det var derfor herlig og veldig inspirerende å høre hvordan Jan Christian Vestre og Vestre AS leverer på Paris-avtalen og mer enn det. Det viser hvilke gode muligheter vi har, så er kanskje noen mer djerve enn andre.

Stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde og Siri Gåsemyr Staalesen svarer på bransjens ønsker. Foto: Norsk Industri.

På slutten av programmet kom stortingsrepresentantene Heidi Nordby Lunde (Høyre) og Siri Gåsemyr Staalesen (Arbeiderpartiet) til en samtale om Norges eksportutfordring og design- og ferdigvareindustriens ønsker om bedre rammevilkår på linje med våre naboland. Begge politikerne var positive til at konkurransevilkårene må være bra i Norge, men litt ulike i vurderingen av våre ønsker om eksportfremme virkemidler og et bedre investeringsregime.

Før middagen ble Norsk Industris bransjepriser delt ut. Flere av presentasjonene er tilgjengelige for deltakerne på Bransjedagen. Ta kontakt med Egil Sundet i så fall.