Norsk Industri

Innhold

Velkommen til workshop på Bransjedagen

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

SSBs prognoser viser at eksporten fra andre næringer enn olje og gass må dobles innen 2040. Design- og ferdigvareindustrien har en ambisjon om dobling av eksporten. Bli med på workshop.

På Bransjedagen 11. juni setter vi søkelyset på Markeder i endring og inviterer til workshop for å diskutere mulighetsrommet til norsk ferdigvareeksport, hva er utfordringsbildet og barrierene som må brytes ned for å lykkes og hvordan kan virkemiddelapparatet understøtte bedriftenes vekst.

I plenum presenteres flere rapporter og prosjekter;

  • Rapporten om "Internasjonalisering av ferdigvareindustrien" (Menon) og eksportutviklingsrapporten,
  • Nedstrømsinnovasjons-rapporten presenteres. Denne lager Zynk for en styringsgruppe hvor Innovasjon Norge, NFR og akademia deltar, og
  • Skissen til innhold i NCE søknad fra klyngen Norwegian Rooms

Workshopen starter med innlegg fra viseadm. direktør Hans Martin Vikdal, Innovasjon Norge, og adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri. Etter presentasjonene inviterer vi medlemsbedriftene, Innovasjon Norge og andre til å være med å diskutere muligheter, utfordringer og løsninger gjennom gruppearbeid, som oppsummeres i plenum. Dette blir viktig del av blant annet Norsk Industris videre arbeid. Det hele avsluttes med utdeling av Norsk Industris bransjepriser, og middag på restaurant Vingen på Tjuvholmen! Buss er satt opp.

Meld deg på her!

For å lese mer om Bransjedagen kan du se programmet for Markeder i endring her, og hele dagsprogrammet her. Forut for Bransjedagen er det møte i Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (kl 9) om erfaringer fra eksportmesser, og Designindustriens bransjeforenings årsmøte (kl 10:30). Selve Bransjedagen starter kl 12 og avsluttes kl 17, og vi håper flest mulig blir med på middag etterpå for å få bedre tid med kollegaer og mingling.