Norsk Industri

Innhold

Valg av nytt styre i Designindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Jon Daniel Nesje, til høyre, overleverer styrelederklubben til Bjørn O. Waage.

Jon Daniel Nesje, til høyre, overleverer styrelederklubben til Bjørn O. Waage.

Årsmøtet i bransjeforeningen Designindustrien i Norsk Industri 27. april hadde miljø og offentlige anskaffelser som viktig diskusjonssak, og valgte også nytt styre til bransjeforeningen.

Årsmøtet ble åpnet med en diskusjon omkring krav til miljø ved offentlige anskaffelser, og politisk rådgiver Hildegunn Hansen (Frp) deltok for å høre bransjens synspunkter. Det siste året har vært krevende spesielt for møbelleverandører, og hele bransjen fra produsenter til forhandlere har protestert på at flere har stilt krav om miljømerke. Mange norske leverandører/produsenter har satset på ISOs EPD-dokumentasjon og flere har andre ordninger, og noen har Svanemerkede produkter.

Flere miljøordninger

I møtet ble det igjen understreket at bransjen ønsker at miljøprestasjon skal belønnes og stilles krav om, men at det skal være åpent for å dokumentere dette med flere miljøordninger. Det kan ikke bli slik at miljømerker type 1, som Svanen, skal ha en monopolsituasjon. Det fremmer verken miljøet eller gir en god konkurranse. Møbelindustrien har investert i å ta frem produkter med et lavt miljøfotavtrykk bl.a. CO2-avtrykk, og det er viktig at anbud stiller krav om miljøprestasjon og ikke dokumentasjon.

Sonja Djønne og Ivar Sandnes

Valg av nytt styre

Etter miljødiskusjonen behandlet årsmøtet de vanlige årsmøtesaker og valgte nytt styre. Som ny styreleder ble Bjørn O. Waage, adm. dir. på Magnor Glassverk, valgt for to år. Han overtok for Jon Daniel Nesje, som har vært styreleder siden 2012 og hadde takket nei til gjenvalg.

Ivar Sandnes, adm. dir. i Fora Form, ble valgt som nytt styremedlem. Han erstatter Anders Bøen Gravdal, Hardanger Bestikk, som ikke ønsket gjenvalg. Nestleder i styret Ove Rogne, CEO i Northern.no, og styremedlemmene Jan-Trygve Jensen (adm. dir. Hilding Anders Norway) og Vibeke Aanning Aarseth (adm. direktør Formfin Møbler) var ikke på valg og fortsetter i styret.

Av styrets møtende vararepresentanter ble 1. vararepr. CEO Lars I. Røiri (Flokk) og 2. vara adm. direktør Olav Holst-Dyrnes (Ekornes) begge gjenvalgt, mens Sonja Djønne, daglig leder Heymat AS ble ny 3. vararepresentant. Hun erstatter Yvonne Aasbø, Huldresølv AS, som gikk ut av styret.

De avtroppende styremedlemmene. Fra venstre: Jon Daniel Nesje, Yvonne Aasbø og Ander B. Gravdal

Møtet ble avsluttet med at de avtroppende styremedlemmene ble takket for god innsats, og til sist ble styrelederklubben overlevert fra avtroppende til påtroppende styreleder, som deretter hevet møtet. 16 personer deltok på årsmøtet i bransjeforeningen.

Styret ser etter årsmøtet for perioden 2018-19 slik ut:
 • Adm. dir. Bjørn O. Waage, Magnor Glassverk AS, Magnor, styreleder
 • CEO Ove Rogne, Northern.no AS, Oslo, nestleder
 • Adm. dir. Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS, Svelvik, styremedlem
 • Adm. dir. Vibeke Aaning Aarseth, Formfin Møbler AS, Hundeidvik, styremedlem
 • Adm. dir. Ivar K. Sandnes, Fora Form AS, Ørsta, styremedlem
 • CEO Lars I. Røiri, Flokk AS, Oslo/Røros, 1. vararepr. med møteplikt
 • Adm. dir. Olav Holst-Dyrnes, Ekornes ASA, Sykkylven, 2. vararepr.
 • Daglig leder Sonja Djønne, Heymat AS, Mo i Rana, 3. vararepr.

Det ble også valgt ny valgkomite for 2018-19:

 • Daglig leder Lars Urheim, Ope AS, leder, gjenvalg
 • Eksportsjef Ander B. Gravdal, Hardanger Bestikk, ny
 • Styreleder Jon Daniel Nesje, Nesje AS, ny