Usikre tider

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Illustrasjon koronaviruset

Illustrasjon: AdobeStock

Korona-viruset gjør at det er usikre og vanskelige tider også for medlemmene i Designindustrien. Norsk Industri er i dialog med regjeringen for å finne løsninger som avbøter den vanskelige situasjonen.

Vi anbefaler alle bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Du finner disse her, samt andre råd bl.a. knyttet til permitteringsreglene, kontaktinfo til våre arbeidsrettseksperter og andre aktuelle tiltak på denne siden.

Spørreundersøkelse

For å følge utviklingen i markedene og etterspørselssituasjonen, samt også på bedriftenes/deres innkjøpsside, har Norsk Industri sendt ut spørreundersøkelser til alle medlemmene. Det er viktig at dere svarer, slik at vi kan gi innspill til norske myndigheter om behovet for tiltak for å komme best mulig gjennom, sier bransjesjef Egil Sundet. Ta gjerne kontakt med meg også, sier Egil Sundet.

Dramatisk

- Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter om få kunder i butikkene, sier Sundet, og om sviktende salg. Dette er dramatisk. Under finanskrisen så vi at salget av mindre varer økte, og her i Norge kom markedet tilbake om lag til normalen etter et kvartal. Men denne gangen opplever i tillegg noen også svikt i leveranser fra leverandørene. Det er viktig å gjøre tiltak nå for å komme gjennom krisen, sier Egil Sundet. Vi skal stå på for at myndighetene kommer med ekstraordinære tiltak, for å avhjelpe i dette som ser ut til å bli meget vanskelige tider.

Vær med å bidra

Norsk Industri har dessuten forespurt om medlemmene kan sitte på eller bidra til produksjon av utstyr som trengs blant annet for sykehusdriften i denne situasjonen. - Flere medlemmer i Designindustrien har meldt tilbake at de kan det, og jeg vil oppfordre til å ta kontakt om dette også, sier bransjesjefen. - Vi videreformidler slike tilbud videre til myndighetene, sier Sundet.

Tilgjengelig

Bransjeforeningen - i likhet med resten av administrasjonen i Norsk Industri – er fullt tilgjengelig, selv om vi sitter på hjemmekontor. Vi har kansellert nesten alle reiser og større møter, men vi er lett tilgjengelige. - Ta gjerne kontakt, om smått eller stort, sier Egil Sundet.

Koronaviruset: råd, analyser og nyheter fra Norsk Industri