Norsk Industri

Innhold

Stor suksess med Fagdag miljø og kvalitet

Aktuelt, Miljø, Designindustrien

Publisert

Arnhild D. Gjønnes i NHO om ny offentlig anskaffelseslov.

Arnhild D. Gjønnes i NHO om ny offentlig anskaffelseslov.

Fredag 11. november arrangerte bransjeforeningen Møbel+interiør Fagdag med god deltakelse og mange interessante foredrag. En konklusjon var at miljøkrav blir bare viktigere og Innkjøpsveilederen er et nyttig redskap.

På møtet ble det gitt en generell gjennomgang av situasjonen for miljø og kvalitet for møbler og noen interiørprodukter, inkludert brannkrav og konsekvensene av en sirkulær økonomi som nytt politikkområde.

Mest engasjement skapte innlegget om ny offentlig anskaffelseslov som advokat Arnhild D. Gjønnes i NHO holdt. Det skjer en del endringer som er krevende både for leverandør og oppdragsgiver. Det var en rekke spørsmål og kommentarer etter innlegget. To spennende foredrag om det nye Nasjonalmuseet skapte også en interessant diskusjon om behovet for å gjøre miljøkrav lette og mulig å bruke I forbindelse med anskaffelse av møbler og interiørprodukter.

Presentasjon av EPD Norge og bransjens EPD-verktøy gav god bakgrunn for nytten av denne dokumentasjonen, og Norsk Industris Innkjøpsveileder er et nyttig verktøy. Denne skal nå revideres og her kom det innspill til forbedringer og tilbud om å bidra videre.

På Fagdagen deltok 22 personer fra flere medlemsbedrifter.