Stor oppslutning om EPD-webinar for alle fylkeskommunene

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Skjermdump av folk som har digitalt møte

Foto: Designindustrien

De offentlige innkjøpsmiljøene vil stille klimakrav i møbelanskaffelsene. Nå tar de kontakt med Designindustrien for å lære om vårt arbeid med EPD miljødeklarasjoner og få våre anbefalinger rundt krav og vekting av klima og miljø. Den 9. mars ble det for alle fylkeskommunene avholdt et halvannen times webinar med fokus på EPD for møbler.

Flere EPD-webinarer for offentlige innkjøpere

- Dette var ett av flere webinarer de siste månedene, sier Are Lyubråten, Designindustriens fagsjef for miljø og kvalitet. Til sammen har ca. 70 offentlige innkjøpere fått oppdatert seg på møbler og EPD. Det startet med en felles henvendelse fra innkjøpsavdelingene i Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Universitetet i Bergen senhøstes 2020. Etter et webinar for denne gruppen i november ble det bedt om det samme for alle 11 fylkeskommunene. Mjøskommunene fikk et liknende i desember.

Last ned Designindustriens presentasjon

Stor innkjøpermakt

Webinarene har omhandlet hvordan man kan stille klimakrav i møbelanskaffelser, etter først en grundig gjennomgang av hva en EPD er, hvordan Designindustrien til nå har arbeidet med EPD-verktøy og hvorfor dette krever tid og modning. Møbler er ofte kompliserte produkter med mange innsatsfaktorer og et vell av varianter. Da gjelder det å forstå kompleksiteten, men også mulighetene som oppstår ved å stille krav på riktig måte. De deltakende innkjøperne har fått innblikk i hvordan de kan bruke sin store innkjøpermakt til å stimulere til klimafokus og til videre klimaforbedringer.

Nå kommer innkjøperne til oss

- Dette er et gledelig bevis for at Designindustriens arbeid i økende grad blir lagt merke til og at informasjonsarbeidet går lettere. Vi kommer nærmere en felles virkelighetsforståelse og det er positivt. Og nå er det innkjøperne som kommer til oss, avslutter Are Lyubråten.