Stor oppslutning om EPD-kurs

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Gruppe mennesker rundt et konferansebord

Første dag på kurset foregikk i plenumssal med fellesundervisning. Foto: Norsk Industri

Tallbasert, kvantifiserbar miljøinformasjon blir mer og mer etterspurt. Svaret på dette er i dag miljødeklarasjonen EPD. Første kurs i det nye web-baserte EPD-verktøyet samlet hele 26 påmeldte fra 11 bedrifter.

Designindustrien har forutsett denne utviklingen og har i flere år tilbudt medlemsbedriftene å bruke spesialutviklet dataverktøy, en EPD-generator, for produksjon av EPD-er.

Foto: Norsk Industri

- Antallet deltakere på kurset vi holdt 25. og 26. september er ny rekord, sier Are Lyubråten, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. Kontraktmarkedet etterspør nå tall for blant annet klimafotavtrykk, men også hjemmemøbel-produsentene ser at det kun er et spørsmål om tid før også privatkundene vil vite hva slags klimapåvirkning deres senger eller hvilestoler har.

Kurset i web-verktøyet går over to dager. Første dag er fellesundervisning, og på dag to jobbes det individuelt eller i grupper, med lærere fra vår samarbeidspartner LCA.no tilstede. – Kurset i september var en veldig fin opplevelse, med faglig utveksling, diskusjoner og samarbeid bedriftene imellom, sier Lyubråten. – Det er nettopp dette vi ønske å stimulere til. For det er sammen vi blir best på dette.

Oppretter forum for brukere av EPD-generatoren

Foto: Norsk Industri

Som følge av den store interessen og den økte aktiviteten rundt EPD-satsningen i Designindustrien, opprettes et forum der brukerne av EPD-verktøyet kan stille spørsmål og hjelpe hverandre på tvers av bedriftene. - Dette fikk unisont bifall under siste EPD-kurs, sier Are Lyubråten. -Erfaring fra andre bransjer som har opprettet liknende møteplasser viser gode resultater.

Vi får en mer kontinuerlig dialog om forbedring av datasett for materialer, prosesser, transport og energibruk, og om behov for helt nye datasett. Dette gjelder også tekniske forbedringer og nye funksjoner i generatoren. Alt dette vil gi forbedret kvalitet på EPD-ene og vil gjøre det enklere å oppdatere produktkategoriregler (PCR) for møbelfeltet senere. Vi vil også diskutere forbedringer i selve kursingen og hva både bransjeforeningen og bedriftene selv kan gjøre for å spre budskapet om hvordan vi arbeider for å kartlegge miljøstatus i dag og for å oppnå forbedringer for fremtiden.

- For EPD-prosjektet i Designindustrien er en bransjedugnad! Så bare bli med, oppfordrer Lyubråten.

Les artikkel fra Designers Saturday 2019 om miljøfokus og EPD miljødeklarasjoner

Vil du vite mer om Designindustriens miljø- og kvalitetsarbeid? 

Ta kontakt med meg!