Sterk vekst i norsk designindustri i 2021

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Møbler utstilt på en messe

Fra fellesstanden på ICFF messen i 2018. Foto: Norsk Industri.

Designindustrien innen møbel, interiør, tekstil, mote og sport har hatt et kraftig oppsving. Etter bråstans i mars 2020 kom den sterke veksten på forsommeren 2020 og fortsatte i hele 2021. Kostnadsvekst og de dårlige norske rammevilkårene er en trussel.

Etter stans i ordreinngangen og krise i mars 2020, kom markedet gradvis tilbake og fra forsommeren 2020 økte salget markant. For hele året 2020 og 2021 har det vært vekst både i hjemmemarkedet og på eksport, og etter mange år har også produksjonen i Norge økt.

- Vi har nå tall for eksporten i 2021 som viser at designindustrien økte eksporten med 17,9 %, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industris bransjeforening Designindustrien. Dette er et enormt sterkt tall, og eksporten økte igjen mer enn importøkningen på 13,2 %. For møbelindustrien, som er den største gruppen, økte eksporten med 20,5 % og langt mer enn importøkningen. USA er det viktigste eksportmarkedet, som har vokst kraftig i flere år og i 2021 med om lag 36 %.  

- Dette er veldig gledelige tall, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Det viser at potensialet er stort for norsk designindustri, og får vi også styrket rammevilkårene kan vi levere enda mer verdiskaping.

Flere faktorer

Det er flere forklaringer bak den sterke veksten, sier Sundet. For det første har det vært jobbet veldig godt i industribedriftene i mange år, og mange flere arbeider og investerer nå systematisk i eksportmarkedene. Videre har det blitt investert mye i nye produkter, men også i teknologi/produksjon. Vi har også hatt en bedre kronekurs mot utenlandske valutaer som har bidratt til sterkere konkurransekraft både hjemme og ute. Økte transportkostnader og leveringsproblemer hos mange utenlandske konkurrenter har gjort produksjon i Norge og kortreiste produkter fordelaktig.

Det snakkes også om en "nesting"-effekt, altså at forbrukerne bruker mer penger på hjemmet og hytta, og kanskje har interessen også økt for norske produkter. Særlig det første tror vi er riktig, og dette rapporteres det om er tilfelle i mange av våre eksportmarkeder også. Vår sterke eksportvekst skiller seg derimot fra de fleste av våre naboland, og da må forklaringen ligge på de første årsakene, sier Sundet.

Fremtidsutsikter

Det er likevel noen mørke skyer i horisonten. For det første opplever medlemsbedriftene betydelig økte kostnader på kjøp av råvarer og produkter. Prisveksten kommer på nesten hele linja og fraktkostnadene har også økt mye. Vi er ikke alene om dette, men prisøkningen vil slå ut i økte priser ut mot kundene. Strømprisøkningen er vi dessverre mer alene om, og til sammen er prisøkningene en trussel mot veksten videre.

For det andre vet vi at rammevilkårene for eksportfremme, investeringer og utvikling av design- og ferdigvareindustrien i Norge er langt dårligere enn i våre naboland.

- Jeg tror det vil være vanskelig å tenke seg en langsiktig sterk vekst uten at rammevilkårene i Norge blir bedre, sier bransjesjef Sundet. Vi tar opp dette med myndigheter og politiker så ofte vi kan, og tror at det vil skje endringer. Men vi må stå på sammen for å lykkes, avslutter Egil Sundet.