Norsk Industri

Innhold

Spennende høst for Designindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Graf som viser at pilen går opp

Illustrasjon: AdobeStock

Vi kommer ikke til å glemme dette året. Det har vært en berg-og-dal-bane i markedet. En del medlemmer vil trolig gå ut av året med nedgang, mens andre gjør det bra. Aldri har bransjeforeningens styre hatt så mange møter og politiske kontakter

Designindustrien er den industrien som ble rammet hardest når landet korona-stengte. Heldigvis etter en bratt nedgang fikk vi i mai og juni også den sterkeste veksten, sier bransjesjef Egil Sundet. Og i dag er produksjon og vi mener omsetning i gjennomsnitt om lag på normalt nivå.

Industriprod. 2017-20, utenom petro-rettet. Kilde: SSB

Medlemsbedriftene som selger i konsumentmarkedet, foruten gavemarkedet, melder om fortsatt vekst og er på linje med eller foran opprinnelig budsjett for 2020. For bedriftene i kontraktsmarkedet er situasjonen svakere. Samlet er vår bransjes utvikling i første halvår på linje med flere land vi naturlig sammenligner oss med. For verftene og leverandørindustrien olje/gass, samt reiseliv, er det fortsatt til dels svak etterspørsel. Norsk BNP har falt med 2-3 % i første halvår, mens snittet i EU er på 12 %.

Det dramatiske fallet i mars gjorde at styret i bransjeforeningen møttes ofte og det har aldri vært så mange styremøter som i vår. Vi har spilt inn en rekke forslag til regjeringens pakker, og vi har blitt hørt. NHO og Norsk Industris ledelse har stått veldig godt på, sier styreleder Bjørn O. Waage. -Vi er stort sett fornøyde med tiltakene, selv om de ikke kunne erstatte fallet i markedet.

Produksjon 2017-20, møbel mv, sesongjustert

Tall fra SSB for industriproduksjon til og med juni viser svake juni-tall for bransjene maskin, øvrig verksted og metaller. Bedre for en del andre bransjer. Samlet er nivået fortsatt litt over finanskrisen fra 2008/09. "Møbel og annen industri" hadde den største tilbakegangen av alle i mars/april, men så har bransjen hatt den største veksten igjen i mai/juni.

Regjeringens koronatiltak fortsetter, sist utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker. Det er usikkerhet omkring flere pakker, men statsbudsjettet 7. oktober kan inneholde flere tiltak. 

For Designindustrien blir det en aktiv høst, sier Egil Sundet. Allerede 16. september inviterer vi til medlemsmøte om våre politiske saker - om nye og forbedrete rammevilkår - og vårt ambassadørprogram. Vi kommer til å dele ut bransjeprisene, og inviterer til medlemsmøte 21. oktober på Sunnmøre om møbelindustrien, og 24. november om Merkevare og kanalstrategi