Norsk Industri

Innhold

Søker prosjektleder

Aktuelt, Teko, Designindustrien

Publisert

Designindustrien skal starte et prosjekt for å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for møbel, interiør, mote, sport og tekstil. Vi søker derfor etter prosjektleder.

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for å utvikle og etablere et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon, kommersialisering og bærekraftig utvikling på tvers innen designbransjene møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Prosjektleder skal lede arbeidet med å utvikle et felles miljø som jobber systematisk med innovasjon og utviklingsprosjekter. Det vil være en stor fordel å samle kunnskapsutviklingen ett sted og legge til rette for en større kunnskapsspredning mellom de ulike aktørene.

Prosjektet er et samarbeid med klyngene Norwegian Rooms og Norwegian Textile & Fashion Agenda, samt Teko bransjeforening, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Møbelkraft og 3D Knitting&Technology.

I prosjektet skal det jobbes med å utvikle langsiktige finansieringsløsninger og gjennomføring av innovasjonsprosjekter. Kompetansesenteret skal sørge for å adressere felles behov fra bransjene ovenfor virkemiddelapparatet, og ikke minst bidra til bedre samarbeid mellom bedrifter, med FoUI-aktører, akademia, bransjeforeninger og myndigheter for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, forsknings- og forretningsbasert innovasjon og utvikling.

Vi søker en prosjektleder som gjerne kan leies inn og som har et ønske om et langsiktig engasjement. Prosjektleder må kunne jobbe selvstendig og trives i et miljø mellom bedriftene, virkemiddelaktørene og myndighetene.

+Lab kompetansesenter

Søknad sendes til Egil Sundet.