Norsk Industri

Innhold

Sammen om "fredsbenken"

Aktuelt, Nyhet, Designindustrien

Publisert

Fredsbenken foran FN-bygningen i New York

Fredsbenken "The Best Weapon" avdukes ved FN-bygningen i New York 18. juli. Illustrasjon: Lars Tornøe

Etter å ha fått i oppdrag å utforme et verktøy for dialog har aluminiumsprodusenten Hydro, møbelprodusenten Vestre og arkitektbyrået Snøhetta gått sammen om å skape en “fredsbenk” til Nobels Fredssenter, med tittelen The Best Weapon.

Benken ble avduket ved FNs hovedkvarter i New York på Nelson Mandela-dagen 18. juli, og kommer til Norge i løpet av høsten, hvor den skal få sin faste plass i Oslo, nær Nobels Fredssenter og Oslo rådhus.

Fredsbenken er et symbol på diplomati og dialog, og hedrer vinnerne av Nobels fredspris og deres innsats for å bringe folk sammen for å finne effektive fredsløsninger. Benken er utformet som en del av en sirkel som møter bakken på sitt laveste punkt. Den lette buen gjør at de som sitter på benken blir trukket sammen mot midten. Dette enkle designelementet skaper en invitasjon til samtale. Inngravert på benken er Nelson Mandelas berømte sitat; «The best weapon is to sit down and talk», det beste våpenet er å sitte og snakke sammen, som har gitt navn til installasjonen.

Fremtredende representanter som Norges FN-ambassadør, Mona Juul, og utviklingsminister Dag Inge Ulstein, i tillegg til Sør-Afrikas FN-ambassadør Jerry Matjila og minister for turisme, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, deltok på avdukingsseremonien sammen med direktør for Nobels fredssenter, Liv Tørres, og representanter fra Hydro, Snøhetta og Vestre.

Les mer:

Fredsbenken "The Best Weapon" avduket ved FNs hovedkvarter på Nelson Mandela-dagen (hydro.no)

Snøhetta for fred i New York (arkitektnytt.no)

Kan vi ikke bare snakke sammen? (nobelpeacecenter.org)