Opptatt av klima? Nytt miljødokumentasjonskurs - EPD i oktober

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Foto: Canva

En EPD viser klimafotavtrykket til produkter etter ISO-standard 14025 type 3. Den gir tall på produktets klimabelastning, for eksempel klimafotavtrykket til produktet. Den 26. oktober har vi neste kurs i EPD. Husk å melde deg på!

MELD DEG PÅ HER!

Klimareduksjon produktutviklingen

Mange som tar i bruk EPD-kalkulatoren ved førstegangsbruk lager en miljødeklarasjon for et allerede eksisterende produkt. Materialbruken utgjør ofte det største avtrykket. Det er dermed nyttig å bruke EPD-kalkulatoren for å redusere C02-reduksjoner.

Allerede bruker 20 medlemsbedrifter EPD. Vi har nettopp inngått et samarbeid med Træ- og Møbelindustrien i Danmark. – Dette viser at etterspørselen etter tallbasert miljødokumentasjon er økende, applauderer Egil Sundet, bransjesjef.

Medlemsfordel

Bransjeforeningen tilbyr tilgang til EPD som en medlemsfordel. Designindustrien har laget en EPD-software for å forenkle produksjonen av miljødokumentasjon. Vi har et eget formum hvor vi utvikler EPD-kalkulatoren videre. Ta kontakt dersom du ønsker å være med (kontaktdetaljer under).

- Materialer, produksjonsprosesser, energiforbruk og transportinformasjon legges inn i verktøyet og miljødata for produktet genereres. Det gir klimadokumentasjon som kan brukes i produktutvikling, sier Emilie Halland Braathen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien.

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål.