Norsk Industri

Innhold

Offentlige innkjøp - ny miljøforskrift fra 1. mai

Aktuelt, Miljø, Designrommet, Designindustrien

Publisert

30 % miljøvekting i offentlige anskaffelser er nærmere en realitet. Når miljø er valgt som tildelingskriterium bør det som hovedregel vektes minimum 30%, sammenliknet med blant annet pris. Dette går fram av ny Forskrift om offentlige anskaffelser.

For et drøyt år siden meldte vi at Stortinget i statsbudsjettforliket for 2016 anmodet regjeringen om å innføre krav om minimum 30 % miljøvekting i offentlige anbud. Denne anmodningen har nå blitt tatt til følge og innført i ny versjon av Forskrift om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1 mai 2017.

> Les §7-9 i ny forskrift

I Regjerningens pressemelding om den nye forskrifsbestemmelsen sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen blant annet følgende: - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. 

> Les hele pressemeldingen

Lurer du på hvordan din bedrift blir bedre rustet til å tilfredsstille økte miljøkrav? Ta kontakt med prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien, Are Lyubråten.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!