Offentlige anskaffelser: Statlige fellesavtaler for sirkulære tjenester og ombruk av møbler

Publisert

Forsideillustrasjon Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Illustrasjon: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Foto: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ved Statens innkjøpssenter skal gjennomføre anskaffelse av statlige fellesavtaler innenfor to nye avtaleområder; digital ombruksløsning og sirkulære tjenester, begge knyttet til brukte kontormøbler og -inventar.

Avtalene skal totalt sett dekke hele landet på tvers av 190 statlige virksomheter.

Det er nå snakk om en helt ny avtale som skal gjøre det lettere for statlige virksomheter å oppnå en sirkulær møbelbruk ved å oppgradere/reparere møbler samt kjøpe og selge brukte møbler og inventar til hverandre. De sirkulære tjenestene består av redesign, omtrekk, reparasjon, rengjøring, flyttebyråtjenester, mellomlagring og avfallshåndtering av brukte møbler og inventar. Digital ombruksløsning inkluderer en digital markedsplass og en digital ombruksplattform.

- Vi tror disse fellesavtalene kan være av interesse for flere av våre medlemsbedrifter innenfor kontormøbler, og anbefaler å være med tidlig i prosessen for å opplyse om hva dere kan tilby av sirkulære tjenester som følger egne møbler, sier Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien.

Det er så langt gjennomført en markedsundersøkelse og digital markedskonferanse. Innspill om sirkulære løsninger på alle typer møbler og inventar som kan plasseres i et kontorlokale er relevante, inkludert f.eks. møteromsbord, kontorarbeidsbord, kontorstoler, skap, møteromsstoler, skjermvegger, sofaer og lenestoler.

På Bærekraftsmøtet 23. november kommer DFØ for å fortelle mer om anbudet og prosessen videre.
Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien