Norsk Industri

Innhold

Nytt eksportprogram skal styrke norske merkevarer i Tyskland

Nå kan eksportbedrifter søke deltakelse i pilot på Eksportutvikling med fokus på Tyskland. Tema er "Nordic Living" - med mål om vekst og økt eksport for design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri.

I januar ble Veikartet for design-, merkevare og ferdigvareindustrien lansert. Et av tiltakene vi har påpekt der, og som vi mangler i Norge, er eksportutvikling.

Påmelding innen 30. august

- Vi er derfor veldig glad for at Innovasjon Norge og DOGA nå inviterer til en pilot Eksportutvikling, sier Egil Sundet, bransjesjef i Designindustrien. Frist for å melde interesse for å delta er 30 august.
> Informasjon og skjema for å melde interesse

Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning og finansiell risikoavlastning. Dette siste er den viktige nyvinningen, forteller bransjesjefen. Å få finansiell risikoavlastning gjør at flere kan satse på eksport på en systematisk og mer kraftfull måte enn i dag.

Ser til Danmark

- Vi har sett at Dansk Eksportråd støtter om lag 1.000 danske bedrifter gjennom året via deres eksportutviklingsordning, og det er en viktig forklaring på at ferdigvareindustrien i vårt naboland har hatt en bedre utvikling og nå utgjør en langt større andel av dansk eksport enn norsk ferdigvareindustri, sier Sundet.

I Veikartet beskrives norsk ferdigvareindustri og behov for virkemidler for å få en sterkere vekst. - I dag utgjør norsk ferdigvareindustri 6 % av norsk eksport, og det er en vekst så langt i år, sier bransjesjef Egil Sundet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!