Norsk Industri

Innhold

Ny veileder for offentlige innkjøp av møbler og tekstiler

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Arbeidet med ny innkjøpsveileder for miljøvennlige innkjøp av møbler er nå startet av DIFI – anskaffelsesmyndigheten. Oppstartsmøte var 21. august 2019.

DIFI inviterte til interessentmøte, som hadde god oppslutning fra innkjøpere, forhandlere og industrien. De ønsker å invitere bransjen til å bli med på dette arbeidet, og vil sette ned en ekspertgruppe som skal arbeide videre med dette. Deres målsetning er å legge frem en innkjøpsveileder for miljøvennlige innkjøp før sommeren 2020.

- Dette er veldig positivt, og noe vi har etterlyst, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Vi deltok naturligvis på møtet og har meldt oss på i arbeidet videre. Fra vår side vil nok både Are Lyubråten og jeg delta, sier Sundet. Det er også viktig å få med noen fra industrien og av forhandlerne også, så vel som offentlige innkjøpere.

På møtet gikk DIFI ved Tonje Nerby gjennom en presentasjon, som ligger på nettet her. Det ble stilt mange spørsmål og var en god dialog om veien videre. Det vil også lages en innkjøpsveileder for klær, mens grensesnittet ikke er helt avklart og heller ikke hvilke typer produkter som blir del av veilederen.

DIFI skriver på sine websider om mål og bakgrunn for arbeidet at:

"Analysene våre viser at det er et stort potensial for å gjennomføre mer miljøvennlige- og sirkulære anskaffelser innenfor anskaffelser av møbler og tekstiler.

– Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for offentlige oppdragsgivere å gjennomføre miljøvennlige anskaffelser av møbler og tekstiler for å realisere dette potensialet, sier Maren Grevstad Pettersen, prosjektleder for arbeidet med tekstiler. 

Som en del av arbeidet med å lage veiledning vil det utarbeides forslag til bærekraftskrav og -kriterier som offentlige innkjøpere kan laste ned og putte rett inn i sine anskaffelsesdokumenter. Disse blir å finne i kriterieveiviseren, Difi sitt verktøy for bærekraftige anskaffelser. Her kan du finne krav og kriterier til flere forskjellige kategorier allerede."

Ta gjerne kontakt med oss har du spørsmål om dette.