Norsk Industri

Innhold

Ny fagsjef for bærekraft og kvalitet til Designindustrien i Norsk Industri

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Bilde av Emilie Halland Braathen

Emilie Halland Braathen

Emilie Halland Braathen har erfaring som prosjektleder for et samarbeid mellom fem interkommunale renovasjonsbedrifter, og har bistått disse med å igangsette prosjekter og strategier på bærekraft og sirkulær økonomi.

Emilie Halland Braathen er ansatt som ny fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien. Hun tar over rollen fra Are Lyubråten, men stillingen endres noe.

Braathen (28) har prosjektledererfaring, og har jobbet to år med å forankre det strategiske samarbeidet INNSIKT, som omfatter fem renovasjonsbedrifter (GLØR IKS, Horisont Miljøpark IKS, HRA AS, Sirkula IKS og SØIR IKS). Hun har ledet nettverket med 9 samarbeidsgrupper (45 mellomledere), og fem adm.dir./daglig ledere.

Her forankret hun et utviklingsprosjekt med fokus på bærekraftig forretningsutvikling, digitalisering, kommunikasjon og CSR. Samt at hun arbeidet med strategiprosesser for hvordan selskapene kan oppnå de nasjonale og internasjonale målene om bærekraft.

Braathen tiltrer stillingen 7. juni og gleder seg til å bli kjent med bransjen. - Designindustrien har satt seg ambisiøse bærekraftmål, og jeg ser frem til å bruke min erfaring og kompetanse i arbeidet. Så snart situasjonen tillater det gleder jeg meg til å reise rundt til medlemsbedriftene i hele landet, sier Braathen.

Tverrfaglig kompetanse til Designindustrien

Braathen er utdannet Master of Science innen Environmental Technology fra Imperial College London. Her undersøkte hun hvordan Norge kan få sirkulære verdikjeder på plast, intervjuet 30 aktører i privat og offentlig sektor, og foreslo et rammeverk for norske myndigheter.

Hun har også med seg en BA i Politics with International Relations, og har hatt en rekke verv, både politisk og som redaktør for ANSA Samfunn og lokallagsleder i ANSA.

Designindustrien skal bli verdensledende på bærekraft

Vi er stolte over å ha fått en drivkraft som Emilie på plass i Designindustrien. Bærekraft er et av bransjens viktigste satsingsområder fremover. - Vi gleder oss til å ha henne med på veien til å bli verdensledende på bærekraft, sier bransjesjef for Designindustrien, Egil Sundet.

Bærekraft tas først fra ord til handling når våre medlemmer føler seg involverte i arbeidet. Det er helt avgjørende at vår bransje møter gode miljøkrav i offentlige anbud, og vi forventer at miljøkrav vil komme gjennomgående i hele markedet. Vi må samarbeide på tvers for å øke norske designbedrifters grønne konkurransekraft lokalt, nasjonalt og globalt. - Jeg håper mitt engasjement for dette vil smitte over på medlemmene. Dette er drømmejobben, avslutter Braathen.