Norsk Industri

Innhold

Ny eksportutviklingsordning

Jordklode og båt

Foto: iStock

Eksportutviklingsordningen skal utløse mer eksport fra små og mellomstore bedrifter da den er risikoavlastende og fyller et hull i dagens virkemiddelapparat.

Norsk Industri arbeider med å få denne ordningen på plass i Norge. I Sverige ble en ordning med liknende målsetninger etablert i 2015. I Danmark har en slik ordning vært på plass i mange år, som gir bedriftene en flerårig støtte.

- Eksportutviklingsordningen vil være viktig for ferdigvareindustrien, inkl. designindustri innenfor møbel og interiør. Dette er et av "hullene" Norsk Industri og industribedriftene har pekt på gjennom ferdigvareanalysen, sier bransjesjef Egil Sundet.

Norge trenger en bredere eksportindustribase, og da er det nødvendig å lage virkemidler som stimulerer en bredere industri enn de ordningene som finnes i dag.

- Ferdigvareindustrien består i stor grad av små og mellomstore bedrifter med hjemmemarkedet som hovedarena, selv om vi også finner noen av Norges mest kjente merkenavn innenfor denne industrien, sier Sundet.

Mens den kapitalkrevende eksportindustrien støttes gjennom GIEK og Eksportkreditt, finnes det ikke tilsvarende ordninger for ferdigvareindustrien.

Mer om behovet

For en bedrift som enten er etablert gjennom noen få forhandlere/kunder i et eksportmarked eller ennå ikke er etablert i markedet er kapitalutfordringen hovedproblemet ved en større eksportsatsing. En eksportstrategi for bedriften vil være fundert i en flerårig forretningsplan hvor bedriften vil gjøre flere investeringer for å utvikle sin kompetanse og gjennomføringskraft. Dette vil f.eks. være i ny webside (på eksportlandets språk), brosjyrer, markedsundersøkelser, messedeltakelse, andre salgsaktiviteter, PR-fremstøt, kanskje sette opp et eget kontor i landet, nyansettelser, logistikkløsning mv. For en SMB-virksomhet er dette store kostnader, som vil gi inntekter gradvis og etter kanskje flere år lønnsomt eksportsalg. For mange er denne kapitalutfordringen/investeringen – eller risikoen - for stor til at man tør gå i gang med en strategisk eksportsatsing.

Eksportutviklingsordningen vil derfor være en risikoavlaster ved at bedriften kan få støtte på eksempelvis en tredjedel av investeringene/utgiftene f. eks. i tre år. En velutviklet forretningsplan og egen vilje til satsing vil ligge til grunn for vurdering av prosjektene som søker denne ordningen. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!