Ny bransjesjef for Teko bransjeforening

Publisert

Egil Sundet, bransjesjef i Designindustrien og Teko bransjeforening. Foto: Norsk Industri

Egil Sundet har i flere år vært bransjesjef i Norsk Industri med ansvar for Designindustriens bransjeforening, og vil fremover også ha ansvaret for Teko bransjeforening når nåværende bransjesjef Kari Rømcke går av med pensjon.

Det er store muligheter for teko-industrien i Norge og ambisjoner om vekst. Teko-industrien har sine spesialiteter og er en viktig del av den norske design- og ferdigvareindustrien, som de siste årene har hatt en meget god vekst hjemme og på eksport. Tekstil- og klesindustrien bidrar med grønne løsninger og produkter med et lavere klimafotavtrykk, samtidig står bransjen overfor store utfordringer gjennom EUs kommende krav til en mer bærekraftig tekstilbransje, som del av våre nasjonale forpliktelser om 55 prosent reduksjon i CO2-utslippene. 

– Jeg ser frem til å jobbe sammen med teko-bedriftene og andre samarbeidspartnere for bedre rammebetingelser for næringen, økt industrialisering og teknologisk utvikling og økt eksport av varer og tjenester, sier Egil Sundet. Teko bransjeforening representerer et bredt spekter av virksomheter over hele landet, både tekstil, konfeksjon og fiskeredskaper. Det er stolte bedrifter og en bransje med røtter tilbake til den første industrien i Norge. 

Det er viktig å få til et godt samarbeid med de to bransjeforeningene Designindustrien og Teko, sier Egil Sundet. Allerede i dag har vi mange samarbeidsområder som rammevilkår, felles medlemsmøter og aktiviteter.

  • Vi er veldig positive til at Egil overtar som bransjesjef også for Teko, sier adm. direktør Kari Setsaas i NorviGroup Norsk Dun AS, styreleder i Designindustriens bransjeforening. Som bransjer har vi mange felles utfordringer blant annet med for dårlige rammevilkår i Norge for å utvikle industrien videre, peker Setsaas på, og nå er det naturlig at våre bransjer omsider igjen får styreplass i Norsk Industris styre også.

– Med Egil på laget gleder vi oss til å følge en positiv utvikling i en bransje som investerer for reduserte utslipp og eksportvekst. Egil har vært en nær samarbeidspartner av teko-industrien i mange år, og vi gleder oss til å få hans kompetanse om bord gjennom utnevnelsen som bransjesjef, sier daglig leder Bjørn-Aage Haugen i Innvik AS, styreleder i bransjeforeningen.