Norsk Industri

Innhold

Norsk speilkomite for standardisering re-oppnevnes

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Den norske møbel- og interiørindustrien vil nå få en samlet bransjetilnærming til europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. For nær sagt alle møbel- og møbelrelaterte produkter er det utarbeidet tekniske kvalitetsstandarder som seriøse produsenter følger.

Norsk speilkomite for standardisering re-oppnevnes 23. november.

Med bakgrunn i møter mellom Norsk Industri møbel + interiør og Standard Norge høsten 2015 og sommeren 2016, re-oppnevnes den norske speilkomiteen for møbler, SN/K 019. Til nå har Standard Norge fulgt opp avstemninger og norsk deltakelse i de internasjonale komiteene for møbler hvor norske produsenter deltar aktivt gjennom Stokke AS og Scandinavian Business Seating AS.

– Grunnet den gode oppslutningen rundt det pågående prosjektet «Ledende på miljø og kvalitet», som har som mål å styrke konkurransekraften til norsk møbel- og interiørindustri innen miljø, kvalitet og tilhørende områder, har vi nå muligheten igjen til å engasjere oss på bransjeplan, sier prosjektleder Are Lyubråten. - Blant annet vil dette på en bedre måte kvalitetssikre innholdet i kommende versjoner av Innkjøpsveilederen som bransjeforeningen står bak, samt Møbelfakta.

Komiteen skal følge arbeidet innenfor møbler, dun og fjær i følgende CEN- og ISO- komiteer:
- CEN/TC 207 Furniture
- CEN/TC 364 High chairs
- CEN/TC 443 Feather and down
- ISO/TC 136 Furniture

Den norske speilkomiteen vil bestå av interessenter fra industri og næringsliv, myndigheter, forskning/innovasjon, frivillige organisasjoner, testlaboratorier og brukere.

- Ved å overvåke, delta i, og følge europeisk og internasjonalt arbeid på denne måten vil vi ivareta norske interesser, sier bransjesjef Egil Sundet. - Vi får ledelsen av speilkomiteen og blir stemmegiver. I dag stemmer Norge som regel ikke, selv i saker viktige for oss. Dette vil øke bransjens kompetanse og innflytelse, samt redusere risikoen for uønskede endringer i fremtiden. Vår del av finansieringen av komiteen skjer fra budsjettet til «Ledende på miljø og kvalitet»- prosjektet.

23. november holdes oppstartsmøte fra kl. 12:00 til 16:00 i Standard Norges lokaler på Lysaker. Interesserte medlemsbedrifter er velkomne. Det er også mulighet til å få med seg møtet via web.