Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri Designindustrien ønsker deg en riktig god sommer!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri Designindustrien

Bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri Designindustrien.

- Det har vært et travelt og bra første halvår, sier bransjesjef Egil Sundet, i Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri.

Vi har denne våren jobbet mye i forhold til at vår bransje mangler virkemidler som favner noen av våre behov, slik som en fast eksportutviklingsordning for design- og ferdigvareindustrien, og vi ønsker noen krav inn i offentlige anskaffelser. Derimot har norske myndigheter dessverre vært aktive med å lage regler strengere enn i våre naboland, som vi ser blant annet gjelder støv i produksjon, krav til forbrenningsanlegg og bruk av noen kjemikalier.

Bransjeforeningen har i første halvår kunnet ønske noen nye medlemsbedrifter velkommen! Også bransjedagen i juni ble et vellykket arrangement, og er kommet for å bli!

Utviklingen i markedet i 2019 vet vi ennå ikke svaret på. Prognosene antydet en 3 % vekst innen møbel- og interiørhandel, 4 prosent i sportsutstyr og bygghandelen, og netthandelen enda høyere. Fortsatt er kronen svak, som er bra i konkurransen her hjemme med utenlandske aktører og for våre produkter ut i eksportmarkedene.

Ha en god sommer!