Norsk Industri

Innhold

Norsk designindustri gir vekst

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Bilde er hentet fra notatet fra Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI).

På møte på DOGA 9. desmber 2016 ble det lagt frem et notat som dokumenterer fortrinnene for norsk møbel- og interiørdesign og verdiskapingspotensialet som sektoren har.

- Denne industrien har allerede god vekst, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. I notatet, som også Norsk Industri står bak, peker vi på hvordan denne veksten kan forsterkes gjennom offentlige satsinger fremover. Design kan gi et godt bidrag til økt norsk eksport og verdiskaping fremover.

Adm. direktør Jan Christian Vestre, Vestre AS, som også er leder for Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI), presenterte fem begrunnelser for hvorfor det er en god ide å satse på møbel- og interiørdesign nå: Næringen er allerede stor, eksporten øker mer enn sjømateksporten, norsk design er i vinden internasjonalt, Norge kan produsere mer miljøvennlig enn de fleste og ny teknologi og svakere kronekurs kan gi norske industribedrifter økt konkurransekraft.

Men SMI er også opptatt av konkret handling, og Vestre presenterte like mange tiltak for vekst:

  1. Løfte opp design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge
  2. Etablere nasjonalt program for design, merkevare og eksport
  3. Stimulere til økt industriproduksjon i Norge, blant annet gjennom «produktivitetsløftet», investeringstilskudd og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri
  4. Bruke innkjøpspolitikken mer aktivt enn i dag
  5. Bidra til å koble bedrifter og unge designere tidlig