Norsk Industri

Innhold

Norsk design suser fremover

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Eksporten fra designindustrien økte også i 2019, og har nå vokst i flere år. De største eksportvarene er møbler, tekstiler og belysning.

- Dette er veldig gode tall for norsk designindustri, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Likevel var det forventet, sier han, da mange medlemmer melder om en fin utvikling både i hjemmemarkedet og på eksport. Den fortsatt svake kronen gjør også at industriens konkurransekraft er vesentlig forsterket. Eksporten økte med 4,1 prosent i 2019 og med 3,3 prosent i 2018.

Mer overraskende var det at verdien av import av designvarer økte med 4,6 prosent i 2019. Da prognosene for vekst i det norske markedet var på 2 til 2,5 prosent, er det grunn til å tro at verdiøkning på importen i stor grad er prisøkning for å kompensere for den svake kronen. Svak krone fører jo til at de som selger fra utlandet til Norge får mindre betalt for sine varer, sier Egil Sundet.

Vi forventer en fortsatt eksportvekst i 2020, sier bransjesjefen. Bak ligger en forutsetning om stabil kronekurs og at uroen i verdensøkonomien ikke endrer seg vesentlig. Veksten i markedene vi eksporterer mest til er svak (1-2 prosent), mens den er sterkere i spesielt Asiatiske land.

Tallene for norsk produksjon i 2019 kommer først senere på året. For 2018 er det heller ikke publisert tall fra Statistisk sentralbyrå ennå, men for møbelindustrien var det basert på indeks en produksjonsvekst på 3,9 prosent i 2018. Er du interessert i flere tall ta kontakt, avslutter Egil Sundet.