Norsk design med eksportrekord i 2020

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Capisco-stol fra Flokk/Håg

Capisco-stol fra Flokk/Håg. Foto: Flokk

Eksporten av norske designprodukter hadde nok et godt år i 2020. Spesielt økte eksporten av møbler mye, men med unntak av klær var det jevnt over en eksportøkning.

- Dette er veldig gode tall for norsk designindustri, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Vi forventet dette da 2020 startet, men så ble det jo et helt annet år enn noen kunne regne med. Korona gjorde at etter en meget god start på året, var det fall i mars frem til sommeren. Så snudde både hjemmemarkedet og eksportmarkedet til det positive. Likevel selv om totalt sett går det bra, er det segmenter som ligger etter hvor etterspørselen ikke har tatt seg opp igjen. Eksporten økte med 5,6 prosent i 2020 og med 4,1 prosent i 2019. De viktigste varegruppene er møbler, tekstiler og belysning samt sportsutstyr.

Møbeleksporten økte med 11,3 prosent i 2020, som er et råsterkt tall, sier Sundet. Det var kontormøbler, senger/madrasser og møbeldeler som økte mest. Av viktige eksportland så økte eksporten både til Tyskland og USA med over 20 prosent i fjor. Tyskland er det viktigste eksportmarkedet, med USA hakk i hæl som passerte også Sverige i fjor. Det femte viktigste eksportmarkedet er Storbritannia, hvor eksporten økte med over 27 prosent i fjor.     

Norge skiller seg ut i Vest Europa i 2020. Vi har eksportvekst, mens de fleste land vi sammenligner oss med hadde ikke det, sier Egil Sundet. Dette er litt overraskende, men samtidig har vi ikke fått den effekten vi hadde forventet av en svak krone over flere år. Kanskje er det vi ser i 2020 kronekurseffekten på styrket konkurransekraft. Eller kanskje vi bare har jobbet bedre enn andre?

Vi forventer en fortsatt eksportvekst i 2021, sier bransjesjefen. Den fortsatt ganske svake kronen gjør også at industriens konkurransekraft er god. Bak ligger en forutsetning om stabil kronekurs og at uroen i verdensøkonomien ikke endrer seg vesentlig. Veksten i markedene vi eksporterer mest til har vært svak eller hatt tilbakegang, men med koronavaksinering er det forventet en sterkere vekst igjen. Veksten er sterkere i spesielt Asiatiske land.