Nedgang i varehandelen – fortsatt eksportvekst

Publisert

Handel

Illustrasjon: AdobeStock.

Tall fra SSB viser nedgang i varehandelen, og medlemsbedriftene rapporterer om nedgang i salget. Også netthandelen bremser, men fortsatt er det eksportvekst.

Omsetningen i norsk detaljhandel falt 0,9 prosent i mai, viser SSBs varehandelsindeks. I sum er dette ikke alvorlig, men for flere av bransjene Norsk Industri Designindustrien representerer er det en klar tilbakegang.

– Dette gjelder for møbler og andre husholdningsartikler, som har en klar tilbakegang sammenlignet med fjoråret, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien.

Generelt ligger varehandelen over året 2019, dvs. før pandemien, med nesten 19 prosent, men den sterke etterspørselen vi så innen møbler, interiør, tekstil/klær og sport under pandemiårene er nå falt tilbake.

– Derimot melder medlemsbedriftene som selger inn mot kontraktsmarkedet om fortsatt god etterspørsel, men her må en ta med at særlig 2020 var et vanskelig år for denne delen av industrien. Det tar som regel lenger reaksjonstid på skift i etterspørselen her, da investeringer for eksempel i nye bygg tar tid å realisere, og offentlige innkjøp er mindre konjunkturutsatte, sier Egil Sundet.

– Det er fortsatt utfordrende med priser på råvarer, deler, transport og energi. Det må tas høyde for behov for nødvendige prisjusteringer gjennom året. De siste årene har det vært en helt vill situasjon, etter en lang tid med stabile priser. Det er nesten ikke mulig å tenke seg flere kriser, men det er viktig å ta høyde for både force majeure-situasjoner eller mer hyppige prisendringer, sier Sundet.

Eksport og utvikling i andre land

Fallet i etterspørsel i konsumentmarkedet er det samme i de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med i Europa, sier Sundet. Mine bransjekollegaer i de europeiske landene melder alle om tilbakegang i etterspørselen, men fortsatt ser vi at USA ikke har stanset opp. 

– Vi ser nå også at eksportveksten avtar, men fortsatt etter de fem første månedene er eksporten av designvarer opp med 11,6 prosent, mens importen av de samme varene til Norge økte med 11 prosent. Det er nok en del prisvekst i disse tallene, men hvis kundenes forventninger fremover fortsetter å være svak eller negativ så kan eksportutviklingen stanse opp. Det er jo en tid nå hvor det kan være lurt å holde oppe satsingen i eksportmarkedene, for å være bedre posisjonert enn konkurrentene når etterspørselen tar seg opp igjen, sier Sundet.

Bransjens fellestiltak på eksport er viktige i denne situasjonen.

Konkurransekraft og netthandel

– Den norske krona har svekket seg. Det betyr at norske produsenter og leverandører har en styrket konkurransekraft overfor importbedrifter og ute i eksportmarkedene, sier Sundet.

Har du for eksempel 50 prosent av dine utgifter i norske kroner og resten i valuta, vil du få hjelp av svekket krone. De som har alle utgifter i valuta, vil få et påslag mot norske bedrifter på grunn av dette både ved salg i Norge og på eksportmarkedene.

Det er ellers interessant å se at netthandelen som har vokst over 90 prosent siden pandemiens start, så langt i år har avtatt med 1 prosent sammenlignet med januar-mai i fjor. Flere nettbutikker rapporterer om nedgang i salget her i Norge. I rapporten "Omnikanal og utvikling i norsk handel" fra NovaRetail og NHO Service og Handel, er en av konklusjonene at netthandel er kritisk for butikken og at netthandel vil bidra til å styrke de fysiske butikkene i fremtiden. Og samtidig er det mange kunder og bransjer hvor det å ta og kjenne på produktet er viktig.