Foto:

Møbelindustrien opplever sterk vekst – fin utvikling i hele design- og ferdigvareindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Fra den norske fellesstanden på ICFF-messen i New York i 2019. Foto: Norsk Industri

Fra den norske fellesstanden på ICFF-messen i New York i 2019. Foto: Norsk Industri. Foto:

Korona har vært en rar tid. Fra et sterkt fall for industrien våren 2020 tok salget seg opp, og året 2020 ble det beste på mange år. Veksten fortsetter i 2021 både hjemme og på eksport særlig til USA.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at produksjonen økte kraftig i 2020 for møbelindustrien og hele ferdigvareindustrien. Rapportene fra medlemsbedriftene bekrefter dette og en fortsatt god ordreinngang.

Figuren under viser produksjonsutviklingen de siste fire årene, og den sterke nedgangen etter korona-nedstengningen. Deretter har møbelindustrien ligget godt over produksjonsnivåene de senere årene.

Produksjon 2018-21, møbel mv, sesongjustert. Kilde SSB / Norsk Industri

Produksjon 2018-21, møbel mv, sesongjustert. Kilde SSB / Norsk Industri. Foto:

Årsakene til veksten ligger både i godt hjemmemarked og sterk eksportvekst. For hjemmemarkedet pekes det på såkalt "homenesting". Når nordmenn ikke kunne reise, har de investert i hjemmet. Samtidig har det vært leveranseproblemer for utenlandske konkurrenter, men dette har norske produsenter også merket.

Kraftig økning i møbeleksporten

Møbeleksporten økte med hele 11 prosent i 2020.

– Det har vært en svak eksportvekst i flere år, men veksten i 2020 var formidabel. En viktig forklaring er at flere norske produsenter arbeider i eksportmarkedene, og med den gunstige norske krona har vi nå fått uttelling for et langsiktig arbeid. Våre naboland har ikke en lignende vekst, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien. 

Eksporten øker til en rekke land, og nå i 2021 øker den enda mer enn i 2020. Dette er veldig positivt. Det er spesielt eksport til USA som vokser, men egentlig er det bare gode tall. USA er nå for første gang det viktigste eksportmarked.

Mørke skyer i horisonten?

Samtidig med den gode ordreinngangen har korona-pandemien også ført til en høy prisvekst for råvarer som metaller, trevarer mv. og økte transportkostnader.

– Vi håper dette er forbigående, men vi ser at økt inntjening spises av økte råvarepriser. For noen bedrifter er det en force majeure situasjon, sier Sundet

> Se vårt brev av 16. juni 2021

– Bedriftene og møbelindustrien er i en sterk internasjonal konkurransesituasjon. Vi har tatt opp med politikerne, både de som går av og som kommer inn i regjering, at møbelindustrien og hele design- og ferdigvareindustrien har dårligere rammevilkår i Norge enn våre konkurrenter i nabolandene, sier Sundet.

Derfor er det viktig å få på plass et eksportkontor for bransjen, særlig med risikoavlastning og midler til økt profilering av norske designprodukter. Ordningen med investeringstilskudd er også dårlig i Norge sammenlignet med i våre naboland, som gjør at det er mindre attraktivt å investere i Norge. Dette har vi flere eksempler på.

– Vi har håp til at den nye regjeringen tar tak i dette. Skal vi sikre en langsiktig bærekraftig vekst og flere norske arbeidsplasser, kommer ikke det uten å ha like konkurransevilkår. Selvfølgelig synes vi at vi er flinke i møbelindustrien, men jeg tror at skal vi få en langsiktig vekst må det bli likere vilkår for å investere i norsk industri som ute. Hvis ikke vil vi komme tilbake til situasjonen vi dessverre har hatt i mange år tidligere, sier Sundet.