Møbelindustrien opplever sterk vekst – fin utvikling i hele design- og ferdigvareindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Fra den norske fellesstanden på ICFF-messen i New York i 2019. Foto: Norsk Industri

Fra den norske fellesstanden på ICFF-messen i New York i 2019. Foto: Norsk Industri

Korona har vært en rar tid. Fra et sterkt fall for industrien våren 2020 tok salget seg opp, og året 2020 ble det beste på mange år. Veksten fortsetter i 2021 både hjemme og på eksport særlig til USA.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at produksjonen økte kraftig i 2020 for møbelindustrien og hele ferdigvareindustrien. Rapportene fra medlemsbedriftene bekrefter dette og en fortsatt god ordreinngang.

Figuren under viser produksjonsutviklingen de siste fire årene, og den sterke nedgangen etter korona-nedstengningen. Deretter har møbelindustrien ligget godt over produksjonsnivåene de senere årene.

Produksjon 2018-21, møbel mv, sesongjustert. Kilde SSB / Norsk Industri

Årsakene til veksten ligger både i godt hjemmemarked og sterk eksportvekst. For hjemmemarkedet pekes det på såkalt "homenesting". Når nordmenn ikke kunne reise, har de investert i hjemmet. Samtidig har det vært leveranseproblemer for utenlandske konkurrenter, men dette har norske produsenter også merket.

Kraftig økning i møbeleksporten

Møbeleksporten økte med hele 11 prosent i 2020.

– Det har vært en svak eksportvekst i flere år, men veksten i 2020 var formidabel. En viktig forklaring er at flere norske produsenter arbeider i eksportmarkedene, og med den gunstige norske krona har vi nå fått uttelling for et langsiktig arbeid. Våre naboland har ikke en lignende vekst, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien. 

Eksporten øker til en rekke land, og nå i 2021 øker den enda mer enn i 2020. Dette er veldig positivt. Det er spesielt eksport til USA som vokser, men egentlig er det bare gode tall. USA er nå for første gang det viktigste eksportmarked.

Mørke skyer i horisonten?

Samtidig med den gode ordreinngangen har korona-pandemien også ført til en høy prisvekst for råvarer som metaller, trevarer mv. og økte transportkostnader.

– Vi håper dette er forbigående, men vi ser at økt inntjening spises av økte råvarepriser. For noen bedrifter er det en force majeure situasjon, sier Sundet

> Se vårt brev av 16. juni 2021

– Bedriftene og møbelindustrien er i en sterk internasjonal konkurransesituasjon. Vi har tatt opp med politikerne, både de som går av og som kommer inn i regjering, at møbelindustrien og hele design- og ferdigvareindustrien har dårligere rammevilkår i Norge enn våre konkurrenter i nabolandene, sier Sundet.

Derfor er det viktig å få på plass et eksportkontor for bransjen, særlig med risikoavlastning og midler til økt profilering av norske designprodukter. Ordningen med investeringstilskudd er også dårlig i Norge sammenlignet med i våre naboland, som gjør at det er mindre attraktivt å investere i Norge. Dette har vi flere eksempler på.

– Vi har håp til at den nye regjeringen tar tak i dette. Skal vi sikre en langsiktig bærekraftig vekst og flere norske arbeidsplasser, kommer ikke det uten å ha like konkurransevilkår. Selvfølgelig synes vi at vi er flinke i møbelindustrien, men jeg tror at skal vi få en langsiktig vekst må det bli likere vilkår for å investere i norsk industri som ute. Hvis ikke vil vi komme tilbake til situasjonen vi dessverre har hatt i mange år tidligere, sier Sundet.