Norsk Industri

Innhold

Miljø og kvalitet i norsk møbelhandelen

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Sittegruppen Scandinavian Touch fra Hovden Møbel AS. FOTO: Hovden Møbel

Miljø og kvalitet er i hovedsak ikke viktig for forbrukerne i Norge, hvis en skal tro svarene fra undersøkelsen som Norsk Industri gjorde sist høst. Likevel ventes det at dette trolig vil øke i årene fremover.

Høsten 2018 fikk Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri utført "Miljø- og kvalitetsundersøkelse i møbelhandelen" i Norge. Vi ønsket undersøke den norske møbelhandelen rettet mot konsument og hvordan de arbeider med miljø og kvalitet, hva slags krav de stiller overfor leverandørene og møter fra kundene.

Formålet var å få en status på dette området som grunnlag for å forstå hvordan leverandørene, som er medlemmene i bransjeforeningen i Norsk Industri, best skal arbeide. Utvalget for undersøkelsen var de største møbelkjedene - ikke interiørkjedene, og svarene representerer 70 prosent av volumet i møbelhandelen og gir således et representativt bilde.

De viktigste funnene var at kjedenes allokerte ressurser og fokus på disse områdene, samt gjennomføringsvilje- og evne, varierer sterkt. Noen av kjedene har definert interne ressurser for oppfølging, men de fleste legger oppfølgingsansvaret over på leverandørene. Hos de fleste kjedene er konsekvensen for leverandørene ved manglende oppfølging av avtalepunktene minimale.

Det er liten etterspørsel fra kjedenes kunder – forbrukerne - ift. miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Kjedene sier at det, med utgangspunkt i en mulig langsiktig kommersiell effekt, vil bli økende fokus på dette.

Medlemmer av bransjeforeningen kan få rapporten ved å henvende seg.

Hva kan vi oppsummere?

Funnene forteller oss at det fremdeles er mye udekket innenfor miljø, kvalitet og samfunnsansvar hos møbelkjeder i Norge. Hverken forbrukerne eller kjedene har dette høyt på agendaen. Likevel kan det være et stort potensial i en sterkere bransjemessig samkjøring kombinert med tydeligere fokus på gjennomførbare krav fra myndighetene, både for kjedene og leverandørene.

Vi finner det lite trolig at kjedene gjennomgående stiller krav til at leverandørene skal produsere iht. europeiske kvalitetskrav. Det er heller ikke en tydelig miljø- eller kvalitetsprofil i noen av kjedene, selv om flere har gode tiltak innen området.

Les mer om miljø og kvalitet her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!