Norsk Industri

Innhold

Meld deg på kurs i EPD

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

EPD-generatoren for møbler gjør det enkelt for bedriftene å dokumentere miljøavtrykk av sine produkter. EPD miljødeklarasjon, iht. ISO-standard 14025 type 3, gir konkrete tall for ulike typer miljøparametere. En EPD er transparent og internasjonal. Bransjeforeningen inviterer til nytt kurs i bruk av EPD-verktøyet og for å bli godkjent "utfyller". Kurset holdes 12. juni.

- Bedriftene må ha to personer sertifisert gjennom kurs, som gjør dem godkjente til å legge inn material-, prosess-, transport- og energiopplysninger og kontrollere EPD-en som kommer ut av Generatoren, sier bransjesjef Egil Sundet. - Når opplysningene er lagt inn er det en enkel prosess med godkjennelse fra EPD-Norge, som er ansvarlig organ i Norge for EPD (Environmental Product Declaration).

Kurset vil gi introduksjon til EPD og livsløpsanalyse (LCA), beskrivelse av og detaljert bruk av EPD-generatoren for møbler (praktisk gjennomgang), oversettelse og forståelse av resultatene, sensitivitetsanalyse og livssyklusforbedringer mv., samt EPD-Norges krav til bruk av verktøyet. Kort sagt vil det gi en forståelse og god innsikt i bruken av EPD-generatoren. Kurset går i Oslo, men det vil bli vurdert videodeltagelse ved behov.

Prosjektleder for kvalitet og miljø

Are Lyubråten er ansatt i bransjeforeningen som prosjektleder for kvalitet og miljø og har blant annet fått ansvaret for videre drift av EPD-generatoren. Han har bakgrunn fra stillingen som kvalitets- og miljøansvarlig i Svenheim Møbelindustri AS, vært styreleder i Møbelfakta og deltatt aktivt i EPD-prosjektet. - Han har erfaring med dette både hjemme og internasjonalt, og vi er veldig glad for å ha fått Are med på laget, sier Egil Sundet, bransjesjef i Designindustrien i Norsk Industri.

Bli lisensbruker og bli kjent med produktenes miljøavtrykk

EPD-generatoren og databasen over miljøeffekter er godkjent (verifisert) av EPD-Norge for en treårs-periode av gangen.

 - Vi inviterer nok en gang flere medlemmer til å bli lisensbrukere av EPD-generatoren for møbler, sier Are Lyubråten. – Vil du f.eks. vite karbonfotavtrykket og det samlede energiforbruket til produktene dine, kan du lese dette direkte på en EPD. Og du kan se i hvilke faser av livssyklusen belastningene er størst. Disse, og mange andre miljøparametere kommer fram som tallverdier som kan sammenliknes fra produkt til produkt. Det å kunne vise til tredjepartssertifiserte, konkrete og tallfestede miljøpåvirkninger er viktig i dag og blir bare viktigere framover. Fra og med 2017 stiller lov og forskrift om offentlige anskaffelser strengere miljøkrav til leverandørene og miljø skal vektes 30 %.  Kunnskapen om, og interessen for, denne type detaljert og transparent miljøinformasjon er sterkt økende.

Norsk Industri Designindustrien er den som til enhver tid sitter på godkjent utgave av EPD-generatoren for møbler og er eneste distributør av denne. Vi har inngått vedlikeholdsavtale med Østfoldforskning, som er garantist for at miljødata mv. er riktige.

Les mer om EPD her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!