Medlemsmøte om kopiering

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Stoler på rad og rekke

Foto: AdobeStock.

Den 17 mars deltok 20 medlemsbedrifter på møtet om kopieringsproblemet i vår sektor. Konkrete saker ble presentert og deltakerne fikk en god gjennomgang av hvordan man skal beskytte seg og hva kan man gjøre om man blir utsatt for kopiering.

Kopiering er et problem som stjeler salg og ressurser, det er også kriminelt. Designindustriens bransjeforening har fått flere innspill på at dette er et større problem for medlemmene, og derfor inviterte vi til et medlemsmøte for å presentere noen konkrete saker og ha en gjennomgang av hva man kan gjøre for å beskytte seg og hva man kan gjøre hvis man blir kopiert, sier bransjesjef Egil Sundet.

Til å innlede var Slettvoll Møbler, Flokk og Kinkliane invitert. De fortalte om hvordan de arbeider med å beskytte sine rettigheter og hvordan de jobber med konkrete kopieringssaker. Advokatfirmaet Zacco gav en fin gjennomgang av hvordan man kan beskytte seg og et nytt produkt, og hvilke muligheter man har for å stanse en kopi om det er nødvendig. Her er både designbeskyttelse, varemerkebeskyttelse, patent og beskyttelse av forretningshemmeligheter (dette er nytt nå) muligheter innenfor immaterialretten (IPR). Markedsføringsloven gir også beskyttelse og kommer til anvendelse ved en kopisak.

Sist på programmet var presentasjon av fra Danmark og hvordan de jobber sammen i Rettighedsalliancen for å beskytte dansk design og åndsverk. Der har bedrifter og personer med rettigheter gått sammen for å øke oppmerksomheten om slike tyveri og lage hindringer i tillegg til de som man har etter lovverket. Viktig i Danmark har vært å få det til å bli noe myndighetene følger opp når det er brudd på IP-rettigheter.

- I møtet pekte flere på at kopiering er tyveri og skader både designer og produsent, som har investert mye i å utvikle produktet og bringe det til markedet, inkludert markedsføring, merkevarebygging mv., sier Sundet.

Det ble diskutert om vi kan få til et bransjesamarbeid med norske myndigheter som øker kjennskapet til kopieringsproblemet og reduserer kostnadene for bransjen. Bransjestyret vil se på hvordan arbeidet skal følges opp videre.