Norsk Industri

Innhold

Medlemsmøte Møbelfakta 27. november

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Mange mennesker rundt et stort møtebord

Foto: Norsk Industri

Vi inviterer til medlemsmøte med presentasjon av Møbelfakta og helt ny undersøkelse om hvordan status for miljø, kvalitet og samfunnsansvar i møbelbransjen.

Norsk Industri har gjennomført en kartlegging av miljø, kvalitet og samfunnsansvar i den norske møbelbransjen. Formålet har vært å speile status på dette området med utgangspunkt i kundesiden til Designindustrien bransjeforenings medlemmer, som er leverandører i bransjen. - Utvalget for undersøkelsen har vært de største møbelkjedene - ikke interiørkjedene, sier bransjesjef Egil Sundet.  

Denne undersøkelsen blir presentert og diskutert på medlemsmøtet i hos Ekornes i Sykkylven den 27. november. Den norske kjedestrukturen i møbelbransjen består i dag av en kombinasjon av globale kjeder, skandinaviske kjeder og rene norske aktører og strukturen varierer fra filialkjeder til medlemseide kjeder. - Rapporten vil gi et tverrsnitt av situasjonen og speile situasjonen slik møbelbransjen i Norge er i 2018, men ingen kjeder vil bli identifisert i rapporten, sier Sundet.

- I møtet blir også Møbelfakta og bransjeforeningens arbeid med miljø og kvalitet presentert og aktuelle endringer i regelverk og praksis blir gått gjennom. Her er det flere medlemmer som har mye å hente, sier Are Lyubråten, som jobber med dette i Norsk Industri dagelig.  

Norsk Industri har mange medlemsbedrifter som leverer møbler og interiørprodukter til konsumentmarkedet. - I offentlige anbud og i det profesjonelle markedet oppleves i dag sterkt økende dokumentasjonskrav til miljøavtrykk og kvalitet, sier Lyubråten, og på medlemsmøtet ønsker vi å belyse hvordan situasjonen rundt dette er i konsumentmarkedet og hvordan vi tror fremtiden vil bli.

På møtet blir også best practise presentert fra Ekornes, og vi får en omvisning i fabrikkanlegget på Ikornes. Se programmet her. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!