Medlemmene engasjerer seg for miljø!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Øverst Hroar Pedersen, Sandella Fabrikken, Egil Sundet, bransjesjef og Emilie Halland Braathen. Foto: Norsk Industri (tillatelse fra alle på bildet)

Designindustrien hadde et vellykket medlemsmøte om sirkulærøkonomi, EPD (miljødeklarasjoner) og Møbelfakta 9. november. Møtet med miljø og bærekraft i fokus samlet 56 deltagere fra 34 bedrifter.

Fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien, Emilie Halland Braathen ledet det tredelte møtet sammen med vår bransjesjef Egil Sundet.

I del 1 av møtet om sirkulærøkonomi fikk deltagerne høre om rammevilkår og politikkutformingen i Europa, hva Hurdalsplattformen sier om miljø og sirkulærøkonomi, samt. vårt arbeid med bærekraft og vårt sirkulære løfte.

  • Designindustrien jobber for økt harmonisering og like regler i Europa på bærekraftsfeltet. Vi er fornøyde med at Sustainable Products Initiative bidrar til nettopp dette. Det gir økt forutsigbarhet for våre bedrifter, sier Emilie Halland Braaten.

Del 2 av møtet handlet om økte krav i markedet til miljødokumentasjon og EPD (Environmental Product Declarations). Det er blant annet nytt at EPD Generatoren vår blir nå utvidet til belysning. Vi diskuterte også forbedringer i EPD og deltagerne var positive til sammenlignbare EPDer.

Siste møte handlet om dagens Møbelfaktaordning og forbedringer. Det var viktig å diskutere om Møbelfakta skal bli et miljømerke type 1, sirkulære møbelanskaffelser og økte markedskrav, samt. standardiseringsarbeidet for møbler som pågår internasjonalt.

- Tilbakemeldingene fra møtet har vært at det var en nyttig dag for medlemmene som deltok. Norsk designindustri produserer høykvalitets varer som er skapt for å vare. Det er for mange bedrifter viktig å følge med på den nyeste utviklingen på bærekraftsfeltet og vi oppretter derfor et eget bærekraftsutvalg i Designindustrien, sier Emilie Halland Braathen.

Ønsker du å bli med i bærekraftsutvalget eller melde deg på vår e-postliste for å følge dette arbeidet tettere? Ta kontakt med Emilie!