Norsk Industri

Innhold

Markeder i endring

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Det pågår en sakte men radikal endring i hvordan fremtidens handel blir. Ny teknologi har åpnet opp for en annen kundeadferd enn før internettet. Dette er tema på Bransjedagen 11. juni i Oslo.

På Bransjedagen 11. juni møter du (fra venstre) Arnhild Gjønnes, Bror William Stende, Malin Thorngren, Babak Behrad og Marianne Otterdahl Møller.

Vi adresserer hvordan dette vil påvirke handelen, og ikke minst leverandørene og industrien? Vi ser på handelens utvikling, digital handel, bransjeglidning, kjedemakt og utenlandske aktører. Offentlige kunder digitaliserer også. Hvilke veivalg kan industri/leverandørbedrifter foreta for å lykkes i den endrede konkurransesituasjonen? Det er lett å se utfordringene, men samtidig er det ingen tvil om at det gir noen spennende muligheter!

Program "Markeder i endring"
 • Status norsk handel
  v/ Bror W. Stende, bransjedirektør faghandel, mote og fritid, VIRKE
 • Kontrakts- og anbudsmarkedet – digitalisering og miljøkrav
  v/ Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO
 • Hva skjer når Amazon kommer til Norge?
  v/ Babak Behrad, Spesialrådgiver & Partner, Trigger Oslo AS
 • Effektivitet og nye markeder: digitalisering i Flokk
  v/ Marianne Otterdahl Møller, VP Marketing & Brand Communication
 • Nettbutikk i Norge – også eksport?
  v/ Malin Thorngren, Juridisk eksportrådgiver – internasjonale kontrakter og netthandel, Innovasjon Norge

> Les mer om bransjedagen 11. juni her og meld deg på!

Etter å ha sett på markeder i endring følger vi opp med workshop med presentasjon og diskusjon av noen av de viktigste sakene/virkemidlene bransjeforeningen jobber med. 

Litt om foredragsholderne

Bror W. Stende er utdannet bedriftsøkonom fra BI og har lang fartstid fra Norges Tekstilforbund, HSH – nå Virke, og har arbeidet både med leverandør og detaljistsiden i norsk handel. Han har ansvar for oppfølging av medlemmer innen bransjene klær og tekstilvarer, sko, bok, kosmetikk, sport, optikk, foto, møbel og reiseeffekter/lærvarer med mer.

Arnhild D. Gjønnes er advokat og har lang fartstid i NHO hvor hun har ansvaret for offentlige anskaffelser, og rådgivning både til myndigheter og bedrifter om hvordan utvikle, forvalte og benytte regelverket.

Babak Behrad har sin Master fra Toronto om bærekraft (CSR) som verktøy for merkevarebygging, posisjonering og innovasjon, og jobbet utenlands i flere år. De siste årene vært i Trigger Oslo og jobbet for store merkevarer med fokus på bærekraft og utvikling i den digitale tidsalderen. Han er også gründer og har startet to virksomheter –Mjölk Homme og sports-agenturet Agency8.

Marianne Otterdahl Møller jobber til daglig som markedsdirektør i Flokk AS, der hun leder et marketing- og digitalteam i 15 land. Hun er styreleder i Markedsføringsforeningen i Oslo. Marianne er en erfaren kurs- og foredragsholder med internasjonal bakgrunn, som i 2013 ble hun verdensmester i debatt.

Malin Thorngren, er juridisk seniorrådgiver i Eksportsenteret i Innovasjon Norge og hjelper norske bedrifter i deres eksportsatsning, særlig innenfor internasjonale kontrakter og internasjonal netthandel. Malin er utdannet jurist fra Lunds universitet i Sverige. Hun har bakgrunn fra et advokatfirma i Sverige, der hun i flere år jobbet med internasjonale selskaper, før hun kom til Innovasjon Norge. I Eksportsenteret rådgir hun norske bedrifter, og holder løpende kurs innen eksport og internasjonal netthandel med fokus på eksporttekniske og juridiske temaer.