Mangel på norsk saueull av god kvalitet

Publisert

Stabel med pledd

Pledd fra Røros Tweed. Foto: Norsk Industri

Ullindustrien bruker norsk saueull av god kvalitet, og Norsk Industri har tatt opp at det begynner å bli mangel. Samtidig som industriens etterspørsel går opp, har produksjonen falt over flere år.

Norsk Industri har derfor skrevet til Næringsministeren (se brevet) og bedt om et møte for å diskutere tiltak for å øke produksjonen av Norsk klassifisert saueull. En stor del av norsk tekstilindustri er helt avhengig av norsk klassifisert ull for sin produksjon, og de siste årene har industriens etterspørsel steget på grunn av god eksportvekst på ferdige ullprodukter. 

Fra 2010 til 2020 har mengden Norsk klassifisert ull falt fra 4.400 tonn til 3.600 tonn ull.

- Nedgangen henger sammen med at tilskuddet til sauebonden for ullproduksjon har blitt redusert og nær halvert fra 1990-tallet til i dag. Samtidig har tilskuddet samme bonde får for kjøttproduksjon økt. Vi frykter en ytterligere nedgang i ullproduksjonen, avlsarbeidet og en mulig kollaps i norsk ullproduksjon, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Norsk Industri mener det må være i tråd med regjerningens målsetninger å stimulere produksjon og opprettholde kvalitet på norsk ull. Det bidrar til lavutslippssamfunnet, hvor norsk ull bidrar til lavere klimautslipp gjennom redusert transport, mindre bruk av syntetiske tekstilfibre og hele den norske sauens ressurser nyttes mest mulig. Hvis ingenting blir gjort, ender norsk ull opp som mindreverdig, uinteressant for norsk industri og blir nærmest avfall. Bruk av norsk ull bidrar til industriarbeidsplasser og eksportinntekter gjennom unike produkter basert på en nesten helnorsk bærekraftig verdikjede og norsk design og kultur - Dette må vi bidra til, sier Egil Sundet.