Norsk Industri

Innhold

Kommer: Veileder for offentlige møbelinnkjøp

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Norsk Industri har gjennom vinteren deltatt i arbeidet med en ny innkjøpsveileder for grønne og bærekraftige møbelanskaffelser. Denne vil gi råd og konkrete forslag til krav for offentlige innkjøp.

Digitaliseringsdirektoratet (tidl. DIFI) har siden august arbeidet med en ekspertgruppe for å utvikle en ny innkjøpsveileder. Direktoratet har fått i oppgave å lage veiledere innen flere produktgrupper. Denne for møbler og en annen som pågår parallelt er for klær/tekstiler. 

Bransjeforeningen har deltatt i møbelgruppen, sammen med noen produsenter, noen offentlige innkjøpere, en forhandler og en interiørarkitekt. - Etter planen skal den sendes på høring på forsommeren og publiseres i oktober, sier bransjesjef Egil Sundet.

- Det har vært et godt arbeid i ekspertgruppen, selv om det er vanskelige tema, sier Sundet. Veilederen skal gi konkrete råd og forslag til tekst som innkjøpere kan bruke til å stille krav ved offentlige innkjøp. Planen er at den blir lett å bruke for innkjøpere samtidig som den skal gi leverandørene mer forutsigbarhet om miljøkrav.

- På siste ekspertgruppemøte 25. februar ble de viktigste miljø- og klimakravene diskutert, sier bransjesjefen. Generelt kan sies at konkurransene eller anbudene blir i veilederen anbefalt å vektlegge miljø- og klimaprestasjoner. Det blir økte krav til dokumentasjon for de beste tilbudene og vinneren, hvor mer tredjepartsdokumentasjon vil bli krevd, sier Egil Sundet. Veilederen vil også anbefale en innkjøpsrutine hvor både økt ombruk av møbler og gjenbruk av komponenter og materialer skal bli en naturlig prosess før kjøp av nye produkter.

Det er likevel viktig å understreke at veilederen er frivillig å bruke for en innkjøper, selv om de er pålagt å vekte miljø høyt og å ta hensyn til miljø- og klimapåvirkning ved innkjøp. - Lykkes Digitaliseringsdirektoratet med arbeidet med å forenkle og stille fornuftige krav tror jeg den vil komme inn i de fleste offentlige innkjøp, avslutter Sundet. Er du nysgjerrig på arbeid, ta kontakt!