Norsk Industri

Innhold

Invitasjon Milano april 2020

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Møbler

Foto: Inger Marie Grini, DOGA

Milano Design Week (Salone del Mobile) er regnet som verdens viktigste arena for design. Nå inviteres Norsk Industris medlemmer og designindustribedrifter til å delta i utstillingen Norwegian Presence under messen i april 2020.

Utstillingstittelen i 2020 er Norwegian Presence. Vi viderefører i enda sterkere grad bærekraftsperspektivet fra 2018 og 2019-utstillingene. I 2020 utforskes prosesser rundt sirkulær økonomi og reduksjon av CO2. Historiene vi forteller i Norwegian Presence 2020 skal også handle om produsentenes og designernes prosess fra råvarene og frem til ferdige møbler. Sammen med utstillingsarkitektene Haugen/Zohar og utstillerne vil vi sette Norge på kartet som et ambisiøst og bærekraftig designland.

Norwegian Presence ønsker nå å inkludere flere av Norsk Industris medlemsbedrifter i utstillingen. Disse må kunne vise til resultater fra sitt arbeid med bærekraft, og ha et ønske om å knytte kontakter med og profilere seg på bærekraft overfor et internasjonalt designpublikum.

Søknadsfrist: 15. november 2019

Bak utstillingen står Design og arkitektur Norge (DOGA), i samarbeid med designkollektivet Klubben. Norsk Industri er medfinansiør. Andre finansiører er Norsk Hydro, Utenriksdepartementet, Jotun og Lundhs. Prosjektet samarbeider med Innovasjon Norge i Italia.

Prosjektets formål er å øke konkurransekraften til norsk designindustri nasjonalt og internasjonalt, og bygge Norges omdømme som designnasjon.

Lokaler

Utstillingen vises i designdistriktet Zona Tortona fra 21. til 26. april 2020. Mer informasjon om utstillingslokalet finnes her. Grunnskisse av lokalet oversendes ved interesse.

Lokalet Officina Savona 1 er disponibelt for produsenter. Lokalet deles i moduler á 20 kvm og hver modul koster 110 000 kroner.

Produsentene Vestre, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik , Lundhs og Volver har allerede meldt seg på, og Vestre leier også uteområdet. Bakgården er disponibel for alle, og vil mest sannsynlig ha servering. I Officina Savona 2 vil prototypene stilles ut.

Dette er inkludert i leieprisen:

  • Prosjektledelse
  • Leie av utstillingslokaler i Milano.
  • Felles utstillingskonsept/design for alle utstillere. En ryddig og tydelig merkevarepresentasjon utvikles av Haugen/Zohar arkitekter
  • Forsikring av utstillingsobjektene og -lokalene under utstillingsperioden
  • Felles visuell identitet for utstillingen av Bielke & Yang.
  • Felles kommunikasjonsarbeid, PR og pressearbeid mot internasjonale medier, samt egen nettside og sosiale medier. Se norwegianpresence.no
  • Fotografering av felles miljøbilder (1 miljøbilde hvor du er representert med et produkt + 1 produktbilde til bruk i pressearbeid).
  • Finansiering av prosjektet som helhet, og innhenting av sponsorer.
  • Organisering av relevant fagprogram.

Kommunikasjonsarbeidet som er skissert over representerer en felles overbygning for utstillerne. Den enkelte utstiller står fritt til å bruke egne kanaler til mer spissede aktiviteter.

Produsentene må selv sørge for transport/tollklarering, pakke ut egne produkter den 19. og 20. april og være til stede under hele utstillingsperioden fra 21.–26. april, samt pakke ned produkter og sørge for retur/transport.

Ta kontakt om dette er interessant for din bedrift:
DOGAs prosjektleder Benedicte Sunde, 45 04 93 07
Ragnhild Grytten i Designindustrien, 91 75 18 04