Norsk Industri

Innhold

Invitasjon Milano april 2019

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Møbelutstilling

Foto: DOGA

Milano Design Week (Salone del Mobile) er regnet som verdens viktigste arena for design. Nå inviteres Norsk Industris medlemmer og designindustribedrifter til å delta ved utstillingen Norwegian Presence under messen i april 2019.

Tittelen på utstillingen er JOIN by Norwegian Presence. Verdiene kvalitet, bærekraft og fellesskap videreføres fra 2018-utstillingen, men vil i 2019 fokusere spesielt på bærekraft.

Prosjektet ønsker derfor også komme i kontakt med flere samarbeidspartnere blant Norsk Industris medlemsbedrifter. Disse må kunne vise til resultater fra sitt arbeid med bærekraft, og ha et ønske om knytte kontakter med og profilere seg på bærekraft overfor et internasjonalt designpublikum.

Frist: 31. oktober 2018

Norge som designnasjon

Tidligere utstillere forteller at deltagelsen i Milano har gitt dem økte muligheter og mange har blitt invitert til samarbeid med store internasjonale aktører. Deltakere på Norsk Industris fellesstand på messen tidligere, har hatt samme opplevelse.

Bak utstillingen står Design og arkitektur Norge (DOGA), i samarbeid med Klubben og Norwegian Crafts. Norsk Industri er invitert inn som medfinansiør. Andre finansiører er Norsk Hydro, Utenriksdepartementet og Lunds. Prosjektet samarbeider med Innovasjon Norge i Italia.  

Prosjektets formål er å øke konkurransekraften til norsk designindustri og kunsthåndverk internasjonalt og hjemme. Utstillingen skal bidra til å bygge Norges omdømme som designnasjon.

Lokaler

Utstillingen vises i designdistriktet Zona Tortona fra 9. til 14. april 2019. Mer informasjon om utstillingslokalet finnes her. Grunnskisse av lokalet oversendes ved interesse.

Lokalet Officina Savona 1 er disponibelt for produsenter. Lokalet deles i 10 moduler og hver modul (brutto areal på 20 m2) koster 100 000 kroner. Minste areal er én modul til 100 000 kroner.

Produsentene Eikund, Elementa og Fjordfiesta har allerede meldt seg på og Vestre har leid uteområdet. Bakgården er disponibel for alle og vil mest sannsynlig ha servering. I Officina Savona 2 vil prototypene, samt kunsthåndverket stilles ut. 

Dette er inkludert i leieprisen:

  • Prosjektledelse
  • Leie av utstillingslokaler i Milano.
  • Forsikring av utstillingsobjektene og -lokalene under utstillingsperioden 
  • Felles utstillingskonsept/design for alle utstillere, utviklet av Kristine Bjaadal og Hallgeir Homstvedt
  • Felles visuell identitet for utstillingen, designet av Bielke & Yang.
  • Felles kommunikasjonsarbeid, PR og pressearbeid mot internasjonale medier, samt egen nettside og sosiale medier. Se norwegianpresence.no / @norwegianpresence
  • Fotografering av felles miljøbilder (1 miljøbilde hvor du er representert med et produkt + 1 produktbilde til bruk i pressearbeid).
  • Finansiering av prosjektet som helhet, og innhenting av sponsorer.

Kommunikasjonsarbeidet som er skissert over representerer en felles overbygning for utstillerne. Den enkelt utstiller står fritt til å bruke egne kanaler til mer spissede aktiviteter.

Produsentene må selv sørge for transport/tollklarering, pakke ut egne produkter den 8. april og være til stede under hele utstillingsperioden fra 9.–14. april, samt pakke ned produkter og sørge for retur/transport.

Vennligst ta kontakt om dette er interessant for din bedrift, enten med DOGAs prosjektleder Grete Sivertsen, / tlf. 908 23 708 eller Egil Sundet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!