Norsk Industri

Innhold

Handelshindre for eksport av møbel- og trebaserte produkter

Aktuelt, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Hele møbelindustrien er konfrontert med et økende antall importrestriksjoner for møbel- og trebaserte produkter i USA, Frankrike og Kina. Dette må eksportører være kjent med.

Spesielt er de nye restriksjonene på utslipp av formaldehyd og VOC (volatile organic substances) i Frankrike negative. Frankrike har foreslått en ukomplett pakke av lovgivning som skal regulere innendørs luftutslipp fra møbler. Dette er sendt til notifikasjon til Europakommisjonen, og vi har støttet EFICs reaksjon mot dette forslaget. Intensjonen med reguleringen er å få ned emisjoner gjennom å utvide klassifiseringssystemet, som så langt har vært gjeldende for byggevarer.

- Blir forslaget stående vil det ha store kostnader for eksportører til Frankrike, likedan med franske produsenter, estimert til 2000 til 3 000 euro per produkt. Det er heller ikke kapasitet i laboratoriene til å håndtere dette. Tiltaket står ikke i forhold til kostnader, ved siden av at det er om lag umulig å gjennomføre, sier bransjesjef for møbel og interiør i Norsk Industri, Egil Sundet.

I USA vil det fra desember 2017 bli endret på standardene for formaldehyd for kompositt- og tre produkter. De vil bli en del av den nye "Toxic Substance Control Act (TSCA) Title VI". Det vil utvide den kaliforniske CARB kravene til hele USA.

- Vi er ennå ikke sikre på hva slags konsekvenser dette vil ha, men spørsmålet utredes nå, sier Sundet.

I tillegg har Kina innført nye lovmessige testmetoder for møbelprodukter som er helt annerledes enn internasjonalt anerkjente metoder. Europakommisjonen har her tatt dette opp gjennom WTO da de i likhet med møbelindustrien i Europa anser dette som en teknisk handelsbarriere.