Norsk Industri

Innhold

Godt og aktivt år for designindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Året 2018 har gitt en liten vekst i designindustrien. Bransjeforeningen har hatt et aktivt år, og året som kommer byr på mange interessante aktiviteter men også flere utfordringer.

Bransjesjef i Designindustrien, Egil Sundet, oppsummerer året og ser fremover.

Det har vært et positivt år for designindustriens omsetning på eksport og i kontraktsmarkedet. Konsumentmarkedet falt i første halvår, men har tatt seg opp igjen på slutten av året.

Markedsutviklingen med e-handel, kjedemakt og offentlige anbud er utfordrende. Dette blir tema på medlemsmøter og i arbeidet med å få støtte fra virkemidlene til økt kunnskap og FoU om forbrukeradferd, kanalvalg mv. Klyngen Norwegian Rooms jobber med dette, men fikk ikke NCE status. I 2019 vil vi støtte dem for å realisere søknaden.

En mer sirkulær økonomi gir industrien nye krav. Nå kommer nye krav til avfallsbehandling for alle produkter med elektrisk eller elektronisk innhold. Også fokuset på miljøgifter vil fortsette, og innen kjemikalier, trestøv og utslipp truer norske myndigheter med strengere betingelser enn i våre naboland. Dette er på den ene siden utfordrende, men flere gjør miljø til en mulighet.

Bransjeforeningen vil fortsette arbeidet for like konkurransevilkår i disse sakene, og innen offentlige anskaffelser, formueskatt og å få en eksportutviklingsordning slik som Danmark og Sverige har.

For bransjeforeningen har det vært et positivt år med flere nye medlemmer og god deltagelse på møter og prosjekter. Vi fikk Næringsministeren til å starte piloten på eksportutviklingsordning, med 10 deltakerbedrifter. Her får vi risikoavlastning og prosjektet vil gi erfaringer for en permanent ordning. I 2019 tilbyr vi også flere eksportaktiviteter.

En stor satsing i bransjeforeningen er innen kvalitet, miljødokumentasjon og utviklingen i krav og standarder. Mange medlemmer deltar og er i kontakt. I 2019 vil dette fortsette og en forbedret EPD generator, med flere produktgrupper lanseres. EPD gir produktets klimafotavtrykk, og er eneste livsløpsdokumentasjon.

I 2018 har det vært en økning i investeringene i teknologi og produksjon i designindustrien. Vi tror dette vil fortsette i 2019. Katapultene er en mulighet flere bør se på, og vi inviterer også til et nytt LEAN prosjekt. Vår ordning med Designstipend vil gå videre.

Bransjeforeningen lever av og for medlemmene. Jeg inviterer deg til å ta kontakt i små og store saker. Sett også av 3. april 2019 og bli med på vår årskonferanse Innovasjonskraft 2019 (Designindustrikonferansen). Sist deltok litt over 200 på denne dagen, hvor sirkulær økonomi, innovasjon og markedsutvikling blir tema.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!