Norsk Industri

Innhold

Godt besøkt årsmøte i Designindustrien

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Designindustriens årsmøte bød på en gjennomgang av korona-tiltakene og viktige saker bransjeforeningen jobber med. Smart eksport-rapporten ble presentert, medlemmene ble invitert til et ambassadørprogram, og nytt styre ble valgt.

– Årsmøtet er en viktig møteplass for oss. Der får vi presentert sakene vi jobber med. I år var møtet digitalt, med 34 deltakere fra 23 medlemsbedrifter, sier bransjesjef Egil Sundet.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri gikk gjennom status for korona-tiltakene og endringer etter regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det var flere spørsmål og en diskusjon om hvordan tiltakene treffer, samt ønskede endringer.

På oppdrag for Norsk Industri har Zynk intervjuet en rekke toppledere og laget Smart Eksport-rapporten. Jan Glendrange (Zynk) presenterte rapporten og funnene, og bransjestyrets planlagte oppfølging. En satsing med medlemsbedriftene som ambassadører, med oppgave å fremme bransjens politiske saker lokalt for å få bedre rammevilkår, blir viktig.

– Vi vil komme med invitasjon til medlemmene om å delta som ambassadører. Bransjeforeningen visjon er å få til vekst og doble eksporten. Skal vi lykkes trenger bransjen og bedriftene bedre rammevilkår enn i dag. Vi må få politikerne med på å utforme virkemidler vi trenger, og da må vi jobbe sammen, avsluttet Sundet. 

Bransjesjefen gikk også gjennom viktige politiske og andre saker bransjeforeningen jobber med, prosjektene som tilbys medlemmene og den hyggelige utviklingen i medlemstallet. Dette var opptakten til det formelle årsmøtet med regnskap, budsjett og valg av styre.

Bjørn O. Waage (Magnor Glassverk) ble gjenvalgt som leder. Også nestleder Ove Rogne (Northern.no) ble gjenvalgt. Styremedlemmene Jan-Trygve Jensen (Hilding Anders Norway), Sonja Djønne (Heymat) og Pål Lunder (Fjordfiesta) var ikke på valg. Lars I. Røiri (Flokk) og Anne Kristine Rugland (Figgjo) ble gjenvalgt som henholdsvis 1. og 2 vararepresentant, og Birgitte L. Relling ble valgt som ny 3. vararepresentant.

Til valgkomite 2020-21 ble Jon Daniel Nesje (Nesje AS), Christian Lodgaard (Flokk) og Kari Setsaas (Norvigroup Norway) valgt.

Ønsker du presentasjonene fra årsmøtet, er det bare å ta kontakt med bransjesjef Egil Sundet (kontaktinfo under).