Norsk Industri

Innhold

God jul fra Designindustrien!

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

God jul fra Egil, Ragnhild og Are i Norsk Industri Designindustrien! Foto: privat

Julehilsen fra tre personer

Året som har gått har vært det underligste på lang tid. Dessverre er ikke korona over, selv om det for mange medlemmer likevel har vært et økonomisk bra år.

Med et sterkt og kompetent team i Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri og i bransjestyret, har vi hatt rekordmange styremøter. Særlig fra og med mars til sommeren. Vår bransje ble truffet først og hardt, mens ordrefallet først kom for mange andre på forsommeren.

Sammen med styret i bransjeforeningen spilte vi inn en rekke behov i mars-mai, som regjeringen og Stortinget lyttet til. I mai bestemte styret også at vi skulle styrke arbeidet med de bransjepolitiske sakene med å opprette et ambassadørprogram, som skal pågå ut 2021.

De viktige politiske sakene skal gi oss rammevilkår mer på linje med våre naboland, og sakene er:

  • få et eksportkontor for design- og ferdigvareindustrien
  • få et nytt FoU-program for forretningsdrevet innovasjon
  • få realisert et nasjonalt kompetansesenter for møbel, interiør, mote, tekstil og sport
  • få styrket investeringstilskuddsordningen og at norske designprodukter velges spesielt for offentlige signalbygg.

I tillegg har vi jobbet med flere konkrete saker, blant annet utslippskrav for forbrenningsovner, CO-avgift og krav til "møbelprodukter" som inneholder elektriske og elektroniske komponenter.

Filmen "Velg Norsk Design" som vi lanserte vi i juni er sett av over en million nordmenn. Vi har vist den til hele Næringskomiteen på Stortinget, og gjennom året har vi hatt mer politisk kontakt og møter med rikspolitikerne enn på lang tid. Her skal ambassadørprogrammet styrke budskapet!

På forsommeren tok heldigvis salget seg opp for mange av medlemmene da norske konsumenter valgte å kjøpe norske produkter. Kontor- og kontraktsmarkedet har vært dårligere enn normalt, og medlemsbedrifter som leverer til hoteller, restauranter, cruise og gavemarkedet har hatt til dels stor nedgang i omsetningen. Likevel, i sum ser vi at tallene peker på en samlet vekst i produksjon og omsetning for de fleste varekategoriene, og eksporten øker også. Det siste er vi ganske alene om i Europa, selv om utviklingen ellers i vår bransje er lik i de vest europeiske landene.

– For bransjeforeningen har året blitt digitalt, men vi har hatt noen få medlemsmøter fysisk og besøkt noen av dere. Vi har hatt en stor medlemsvekst med 12 nye bedrifter, og dette er vi veldig glade for, sier bransjesjef Egil Sundet.

Hva kan vi vente oss i 2021?

Det er fortsatt stor usikkerhet grunnet korona, men vaksinering vil gjøre at kanskje andre halvår blir mer normalt. Heldigvis er det ventet god vekst i norsk økonomi og kronekursen vil fortsatt være gunstig for oss.

– Vi har store ambisjoner på vegne av designindustrien. Vår visjon er å doble eksportomsetningen til medlemmene og norsk design, merkevare- og ferdigvareindustri innen 2030, sier Sundet.

En hovedutfordring for å oppfylle visjonen er at vår industri får liten oppmerksomhet fra myndighetene og rammevilkårene er for dårlige sammenlignet med våre naboland. Vår første strategi er derfor også i 2021 å arbeide for å sette vår sektor på den politiske dagsorden og realisere våre politiske saker/krav.

Den andre strategien vi jobber etter er å samle mer av design- og ferdigvareindustrien i bransjeforeningen. Dette er viktig for å få mer gjennomslagskraft overfor myndighetene og virkemiddelapparatet, og kunne delta i flere fora hvor rammevilkår og næringspolitikk utformes. 

Vi vil fortsette å tilby medlemmene relevante utviklingsprosjekter, møteplasser/nettverk og medlemsfordeler. I 2021 vil Bransjedagen 15. juni være vårt viktigste medlemsmøte, og vi vil også invitere til flere andre medlemsmøter.

Til sist, det er bare å ta kontakt med oss om smått eller stort! Med dette ønsker vi dere en god jul og et godt nytt år!

Hilsen Egil, Are og Ragnhild