Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Fra Designindustriens årsmøte 2019

En gruppe med styremedlemmer

Styret i Norsk Industri Designindustrien som ble valgt 11. juni 2019: F.v. Jan-Trygve Jensen, Lars I. Røiri, Olav Holst-Dyrnes, Pål Lunder, Ove Rogne, Sonja Djønne og Bjørn O. Waage. Anne Kristine Rugland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Kristin Jacobsen / Studio OSCAR

På et godt besøkt årsmøte ble arbeidet i bransjeforeningen siste år gått gjennom. Årsmøtet vedtok regnskap og valgte nye medlemmer til styret.

Årsmøtet ble ledet av styreleder Bjørn Waage, som til daglig er adm. direktør i Magnor Glassverk AS. Bransjeforeningen har ved utgangen av 2018 om lag 150 medlemsbedrifter med om lag en halvdel innenfor møbelindustrien. Videre er det medlemmer innen glass- og porselen, tekstil, belysning, sølvvarer og sportsutstyr med mer. Tilstede i møtet var 29 personer.

Bransjesjef Egil Sundet gikk gjennom årsberetning og regnskap for 2018, og budsjett for 2019, som deretter ble enstemmig godkjent. Det var deretter en gjennomgang av de ti viktigste arbeidsområdene og prosjektene som bransjeforeningen arbeider med.

Årsmøtet ble avsluttet med valg av nye styremedlemmer og valgkomite.

  • Styreleder Bjørn Waage og nestleder Ove Rogne, CEO, Northern.no, var ikke på valg.
  • Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway, ble gjenvalgt for to år.
  • Sonja Djønne, daglig leder i Heymat, og Paal Lunder, daglig leder i Fjordfiesta, ble begge valgt som nye styremedlemmer for to år.
  • Som 1. vararepresentant ble Lars I. Røiri, CEO Flokk, og 2. vararepresentant Olav Holst Dyrnes, konsernsjef Ekornes, begge gjenvalgt. Som ny 3. vararepresentant ble Anne Kristine Rugland, Adm. direktør Figgjo, valgt.

Til ny valgkomite for året 2019/20 ble Lars Urheim, Ope AS, som leder, Jon Daniel Nesje, Nesje AS, og Christian Lodgaard, Flokk AS, valgt som medlemmer.