Fersk studie om sirkulær økonomi i møbel-sektoren

Aktuelt, Designindustrien

Publisert

Illustrasjonsfoto fra EEB-rapporten

Privatpersoner og bedrifter i EU kvitter seg med om lag 10 millioner tonn møbler årlig. Mesteparten havner på søppelfyllinger eller går til forbrenning. Oppussing, reparasjon, gjenbruk og materialgjenvinning vil kunne spare enorme ressurser, skape nye typer jobber og gi betydelig miljøgevinst. Det europeiske miljø-byrået EEB har nettopp publisert en rapport om mulighetene ved en fremtidig sirkulær økonomi i møbel-sektoren i Europa.

EEB er Europas største miljø-nettverk, bestående av over 30 europeiske land og over 140 ikke-statlige miljøorganisasjoner. EBBs studie tar for seg barrierer på veien mot en mer sirkulær økonomi og beskriver ulike tiltak som kan gjennomføres for å redusere dem.

> Den fulle studien er tilgjengelig her

> Kortere presentasjon her

Eksempler på barrierer for en sirkulær møbel-sektor:

 • Strømmen av produkter med kort holdbarhet laget av materialer med dårlig kvalitet
 • Kjemikalieinnhold som gjør det umulig å resirkulere materialer og gjenbruke produkter og komponenter, f.eks. brannhemmere
 • Dårlig vedlikeholds- og reparasjonsinforasjon fra produsentene, manglende reservedeler
 • Manglende returordninger og ordninger for produsentansvar
 • Høye reparasjonskostnader på f. eks omtrekking og derav svak etterspørsel etter brukte møbler
 • Et underutviklet marked for resirkulerte materialer.

Studien presenterer en rekke politiske muligheter og virkemidler for å forbedre avfallsforebygging og ressursforvaltning i den europeiske møbelsektoren, noe som vil føre til økt ombruk og gjenvinning av materialer, nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. Den sirkulære økonomien skal gi økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler. Blant de mest effektive tiltakene som anbefales i rapporten er:

Figur fra EEB-rapporten

 • Strengere kriterier for økodesign, inkludert restriksjoner på bruk av kjemikalier, for å legge til rette for gjenbruk, reparasjon og gjenvinning
 • Bedre forretningsmodeller for å redusere avfall fra møbler
 • Insentiver for å økt take-back av kasserte møbler
 • Både obligatoriske og frivillige ordninger for produsentansvar, og kombinasjoner av disse
 • Informasjon om livssykluspåvirkninger til innkjøpere, reparatører, gjenvinningsforetak og forbrukere.
Viktig for norske produsenter å følge med

- Dette er relevant lesning for alle som ønsker oversikt over hva som kan bli den sirkulære fremtiden også for norsk møbelindustri, sier Are Lyubråten, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. - Foreløpig ligger Norge generelt i forkant når det gjelder systemer for innsamling og håndtering av avfall i Europa og internasjonalt. Men vi ligger bak Frankrike, der en sirkulær ordning for møbel-feltet allerede er innført. Et skifte i retning av sirkulære økonomiske modeller vil komme, og enhver produsent bør sette seg inn i problemstillingene for å være best mulig rustet for fremtiden.

Les mer om Designindustriens arbeid innen miljø og kvalitet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!