EU vil massivt endre tekstiler, klær, sko, møbler, madrasser og porselensprodukter

Publisert

EU-flagg

Foto: Canva

Norske produsenter, leverandører og forhandlere vil merke konsekvensene av at EU vedtar nye direktiver og forordninger.

- Dette er alt i gang og vil bety små og store forandringer for alle bedriftene i disse bransjene, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Det er derfor viktig at vi i bransjeforeningene prioriterer dette høyt, men det er også viktig for den enkelte bedrift å delta og følge med på endringer som de må tilpasse seg, sier Egil Sundet.

Norsk Industri Designindustrien og Teko bransjeforening har styrket sitt arbeid overfor dette området, og både bransjesjef Egil Sundet og fagsjef bærekraft og kvalitet Ida Oppen har gått inn i styrer, utvalg og arbeidsgrupper i den europeiske tekstil og klesforeningen Euratex og møbel- og interiørforeningen EFIC.

- Det gjør at vi får sitte på første rad når innholdet i lovgivningen blir foreslått på utkastnivå og er med på dialogen med ekspertgruppene kommisjonen har satt ned, sier Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet.

De nye lov- og regelområdene gjelder ESPR eller økodesignforordning med foreløpig rammeforslag med krav til produktpass, utregning av produktets miljøfotavtrykk (kalt PEF) og trolig andel av resirkulerte materialer. Annen lovgivning som er på vei er EUs taksonomi (klassifiseringssystem for økonomiske aktiviteter), green claims (grønnvasking blir vanskeligere), krav til avfallsbehandling (strengere krav om kildesortering og returordninger) og emballasje. Allerede nå utredes en produsentansvarsordnig for tekstiler og sko.

Lovforslagene kommer til å gå rett inn i Norsk lovgivning som del av EØS-avtalen, slik at de vil gjelde både her hjemme og ute i eksportmarkedene i Europa. Foreløpig er dette på rammelov-nivå, men fremover vil det gjennom ekspertgrupper bli jobbet med konkrete krav for utvalgte produkt- og materialområder.

EU kommisjonen har allerede gjort en gjennomgang (assessment) i forbindelse med økodesignforordningen over hvilke bransjer som har miljøutfordringer, eller størst potensiale for forbedring ut ifra ulike klima- og miljøaspekter. Tekstil- og sko-bransjen har fått høyest score, deretter kommer møbler og keramikk som scorer likt, og litt etter kommer madrasser og sanitærprodukter (bleier, bind, mv). Det betyr at mange av våre medlemsbedrifter produserer produkter som vil være tidlige ute med å få spesifikke miljø- og dokumentasjonskrav fra EU.

Disse sakene tar vi opp i styrene for Designindustrien og Teko bransjeforening, samt informerer til medlemmene i nyhetsbrev og medlemsmøter. Vi må vurdere om Bærekraftsutvalget i Designindustrien også må utvides til Teko-bransjen. God dialog med medlemmene er helt avgjørende, sier Egil Sundet, samtidig som at vi har etablert kontakt mot norske myndigheter, men erfarer at dette ikke er et politikkområde med store ressurser avsatt, så vi må derfor ta et stort ansvar selv. Vår deltakelse i Europa gjør dessuten at vi kommer tett og tidlig på sakene.

- På Designindustrikonferansen blir dette et viktig tema, bli med for å få innblikk i hva som skjer og eksempler på løsninger og tilpasninger, avslutter Egil Sundet.

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien